spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

Mariana Miclăuș și Sorin Grindeanu s-au asociat cu Ciprian Ciucu pentru stațiile de metrou din Sectorul 6

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-au asociat cu primarul Ciprian Ciucu pentru stațiile de metrou din Sectorul 6 al Capitalei.

„Noi căi de acces modernizate sau reamenajarea zonelor adiacente stațiilor de metrou de pe raza Sectorului 6 vor fi realizate datorită asocierii Metrorex și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu Primăria Sectorului 6. Consiliul de Administrație al Metrorex a avizat în ședința de astăzi, 31.10.2022, Protocolul de Asociere ce urmează a fi semnat de către părți. Acesta prevede crearea de noi căi de acces, modernizarea sau reamenajarea zonelor adiacente ale unor stații de metrou și alte tipuri de intervenții necesare în urma elaborării documentațiilor tehnice, din  zona administrativ-teritorială a Sectorului 6”, se arată într-un comunicat dat publicității luni după-amiază de societatea de transport subteran din București.

Finanțarea activităților de modernizare și reamenajare se va realiza din bugetul local al Sectorului 6 și/sau alte surse legal constituite, după caz. Metrorex va oferi asistență tehnică la elaborarea proiectelor tehnice și pe parcursul derulării lucrărilor. După realizarea obiectului asocierii, noua infrastructură dezvoltată care va fi aferentă stațiilor de metrou va intra în proprietatea statului și în concesiune către administratorii bunurilor vizate de protocol.

Stațiile de metrou din Sectorul 6 intră într-un proiect de regenerare urbană

Asocierea celor trei entități propune „Derularea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, prin crearea de noi căi de acces, pasaje pietonale subterane de legătură, modernizarea și/sau reamenajarea/reconfigurarea zonelor interioare și exterioare ale stațiilor de metrou sau alte tipuri de intervenții necesare în urma elaborării documentațiilor tehnice, în vederea creșterii gradului de siguranță pentru participanții la transportul cu metroul și a circulației pietonale și rutiere în zonele adiacente”.

Sunt vizate 17 stații, și anume: Crângași, Petrache Poenaru (2009-Semănătoarea), Grozăvești, Preciziei (2009-Industriilor), Păcii, Gorjului, Lujerului (2009-Armata Poporului), Politehnica, Academia Militară, Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu, Parc Drumul Taberei, Romancierilor, Brâncuși, Râul Doamnei și Valea Ialomiței, așa cum a mai scris Club Feroviar.

Ultimele Articole