joi, noiembrie 30, 2023
spot_img

Sindicaliștii acuză: Ciolacu taie salariile la CFR Călători, CFR SA și CFR Marfă

Legea 296/2023, cunoscută mai ales sub denumirea de ”ordonanța austerității”, promovată de premierul Marcel Ciolacu, nu face altceva decât să taie salariile la CFR Călători, CFR SA și CFR Marfă. Avertismentul vine din partea Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoanem al cărei președinte, Grigore Mare, i-a trimis o scrisoare în acest sens ministrului Sorin Grindeanu.

Sindicaliștii semnalează faptul că în Legea 296/2023 se stipulează faptul că ”remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizatie fixă lunară şi o indemnizaţie variabilă. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectutui principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiel activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţionai de Statistică anterior numirii”.

În același act normativ se precizează că salariiie de bază, plăţile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul operatorilor economici nu pot depăși maximum 80% din nivelui componentei fixe ale membrilor executivi ai CA sau, după caz, a remuneraţiiior conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administraţie. De asemenea, cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizaţia de hrană/tichete de masă/norma de hrană nu pot depăşi anual contravaloarea a două saiarli minim brute pe ţară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu Indicele preţului de consum comunicat de INS.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri alte drepturi de natură salarială similare, în situaţia în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenţi nerecuperate şi/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent”, se mai arată în legea menționată.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Salariile la CFR Călători, CFR SA și CFR Marfă, afectate de ordonanța austerității

Grigore Mare susține că aplicarea prevederilor mai sus precizate la nivelul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, Societăţii Naționale de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA și Societăţii de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA va genera următoarele consecinţe (sublinierile aparțin redacției noastre):

  • salariile actuale ale angajaților din conducerea executivă a companiilor feroviare, prevăzute în contractele colective de muncă în vigoare şi contractele individuale de muncă, nu pot fi menţinute în plată, acestea fiind un drept caştigat;
  • diminuarea salariilor angajaţilor din conducerea executivă a companiilor feroviare va atrage după sine diminuarea pe verticală a tuturor salariilor angajaţilor şi imposibilitatea asigurării unei ierarhii salariale bazate pe complexitatea şi volumul muncii precum și importanţa și competenţa în actul decizional;
  • imposibilitatea acordării tichetelor de masă și a celorlalte forme de ajutor social suportate din fondul de până la 5% aplicat cheltuielilor de natură salarială.
  • amplificarea riscului degradării relaţiilor sociale la nivelul companiilor feroviare prin neacordarea drepturilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă şi pe cale de consecinţă generarea unor relații de muncă tensionate şi conflicte care pot escalada în mișcări sociale cu consecinţe imprevizibile în desfăşurarea activităţii;
  • nerespectarea dispoziţiilor legale cuprinse in Legea nr. 195/2020 privind Statutul personalului feroviar, lege organică în care sunt prevăzute drepturi de natură salarială şi socială care urmează a fi suprimate la plată.

Având în vedere cele prezentate anterior, FNFMCV consideră că este necesară activarea art. LXXVI din Legea nr. 296/2023, în sensul exceptării de la aplicare pentru unităţile feroviare a art. XXXIII, pct.5, alin.(3), art. XXXVII, art. XL, alin.(1) şi art. XLI, alin.(1), prin memorandum aprobat de Guvernul României.

Ultimele Articole