spot_img
vineri, ianuarie 21, 2022
spot_img

CFR SA cedează 0,7 hectare de teren către o comună din județul Suceava

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA cedează către o comună din județul Suceava o suprafață de teren de aproape 0,7 hectare.

CFR SA cedează
FOTO cu rol pur ilustrativ

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor deține în administrare imobilul, domeniu public al statului, cu denumirea „Teren aferent Regionala CFR Iași linii interoperabile”  care se află în concesiunea CFR SA, care este înscris în cartea funciară Berchișești, județul Suceava.

Consiliul Local al Comunei Berchișești și-a manifestat interesul cu privire la preluarea în domeniul public al Comunei Berchișești a unei suprafețe de 6.887,12 mp, în vederea realizării unui obiectiv de interes public local, și anume „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berchișești”. În acest sens a fost adoptată o Hotărâre a Consiliului Local al comunei, prin care a fost aprobată inițierea demersurilor necesare preluării suprafeței de 6.887,12 mp în domeniul public al localității. De asemenea, în hotărârea menționată s-a stabilit că dacă în termen de cinci ani de la preluarea imobilului nu se finalizează lucrările pentru obiectivul de investiții precizat, terenul revine de drept în domeniul public al statului, în administrarea MTIC și în concesiunea CFR SA.

CFR SA cedează terenul, Prefectura nu se opune

Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava a exercitat controlul de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local al Comunei Berchișești, nefiind identificate elemente de nelegalitate, care să determine atacarea hotărârii sus-menţionate la instanţa de contencios administrativ, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de act normativ postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor. CFR SA, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 121/30.07.2018, a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor  inițierea demersurilor necesare pentru trecerea , conform prevederilor legale, din domeniul public al statului, administrarea MTIC și concesiunea CFR SA în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava, a terenului respectiv. În acest sens a fost emisă Hotărârea nr. 11/08.08.2019 a Adunării Generale a Acționarilor  prin care, la punctul 7, se aprobă trecerea terenului în domeniul public al UAT Berchișești.

Acest imobil se declară bun de interes public local din bun de interes public national, nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, nu este supus cererilor de retrocedare, nu este grevat de sarcini  şi  nu face parte din Lista Monumentelor Istorice actualizată.

Ultimele Articole