miercuri, iunie 7, 2023
spot_img

CFR face exproprieri pentru reabilitarea a cinci poduri. Se vor da 1,35 euro/mp de teren

Compania Națională de Căi Ferate CFR face exproprieri necesare pentru reabilitarea a cinci poduri și podețe de pe raza Regionalei Cluj. Un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Transporturilor prevede că sumele acordate drept despăgubire pentru cauza de utilitate publică vor fi în medie de 1,35 euro/mp de teren.

Adrian Bărbulescu

CFR face exproprieri

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus marți, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj” de pe raza unităților administrativ-teritoriale Apahida, Dej – județul Cluj și de pe raza unităților administrativ-teritoriale Feldru, Șieu-Măgheruș – județul Bistrița-Năsăud.

Până în prezent, cea mai mare parte a lucrărilor sus menţionate s-au executat pe terenuri proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerul Transporturilor şi concesionate CNCF CFR SA, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Lucrarea de reabilitare a celor patru poduri și podețe face parte din rețeaua feroviară TEN-T Core.

CFR face exproprieri. A fost obținut acordul AGA

În acest sens, CFR SA a obținut acordul Adunării Generale a Acţionarilor, prin Hotărârea nr. 13 din 30.03.2020. Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții au fost stabiliţi şi aprobaţi prin Hotărâre de Guvern, Ordin de Ministru, Dispoziție a directorului general al CNCF CFR SA.

Este vorba de următoarele poduri și podețe: podeţ Km 41+719, linia c.f. 416B Beclean – Ilva Mică, între stațiile Feldru – Ilva Mică, jud. Bistrita Năsăud; pod km 0+658, linia c.f. 416  Dej Călători – Beclean pe Someș, între stațiile Dej Călători-Dej Triaj, jud. Cluj; pod Km 47+128, linia c.f. 418A Beclean-Sărăţel, între staţiile Măgheruş- Sărăţel, jud. Bistriţa Năsăud; pod Km 3+889, linia c.f. 412 Apahida-Baia Mare, între stațiile Apahida-Jucu, jud. Cluj; podeţ Km 490+628, linia c.f. 300/II Bucuresti  – Ep. Bihor, între stațiile Apahida-Cluj Napoca Est, jud. Cluj.

Peste 32.000 de lei pentru aproape 5.000 mp de teren

Pentru prezentul proiect de HG este necesară suma de 32.295,76 lei aferentă imobilelor prevăzute în anexă, care reiese din rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatori autorizaţi ANEVAR. În anexa proiectului sunt specificate 31 imobile terenuri proprietate privată, cu o suprafaţă totală de 4.933,00 mp. Făcând un calcul simplu, rezultă un preț mediu de 6,54 lei/mp, adică aproximativ 1,35 euro/mp.

Imobilele aflate în proprietatea privată de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida, Dej – județul Cluj și de pe raza UAT Feldru, Șieu-Măgheruș – județul Bistrița-Năsăud, precum și terenurile la dispoziția Comisiilor Locale de Fond Funciar, pot fi trecute în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea CNCF „CFR –SA” doar la solicitarea expresa a UAT-urilor, temeinic motivată şi urmată de aprobare a Consiliului Local prin hotărâre (HCL).

Ultimele Articole