miercuri, septembrie 27, 2023
spot_imgspot_img

CFR Călători vrea să încheie un contract pentru reparații vagoane, pe doi ani

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA vrea să încheie un contract de tip acord-cadru pentru reparații vagoane.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roți monobloc, osii-ax, discuri de frână și coroane disc de frană uzate complet sau defecte la osiile montate, recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoanele de călători seria 1983”.

Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între 130.690,00 și 13.698.736,71 lei. Durata a fost stabilită la 23 de luni. Dacă ar fi fost doi ani, contractul ar fi trebuit să includă clauză pentru actualizarea valorilor, în funcție de evoluția prețurilor la materiale și piese de schimb.Condiții de participare la licitația pentru reparații vagoane

Cerința minimă pentru participarea la procedura de achiziție este ca media cifrei de afaceri pe anii 2019, 2020, 2021 să fie de minimum 5.638.301 lei. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, ofertanții vor prezenta orice documente edificatoare care să confirme cifra de afaceri anuală prin prezentarea după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele documente: declarații sau extrase bancare, prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, declarație privind cifra de afaceri pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2019, 2020, 2021) sau alte documente relevante.

De asemenea, se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Garanția de participare este de 56.383 de lei sau echivalent leu/valută la cursul stabilit de BNR. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 august 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 22 noiembrie 2022.

Ultimele Articole