CFR Calatori publica o licitatie estimata la maximum 26 milioane euro

Operatorul national de transport feroviar de pasageri va contracta servicii de reparaţie planificată tip RG la locomotivele electrice de 5100 KW cu montare instalaţie pentru comanda locomotivei ICOL, precum şi alte servicii de reparaţii constatate în prezenţa Recepţiei CFR pe fluxul de reparaţie tip RG la locomotivele electrice de 5100 KW”.

In stabilirea criteriilor de atribuire, pretul ofertei va avea o pondere de 90%, in timp ce termenul de garantie va avea o pondere de 10%.

Valoarea totala pentru serviciile de reparatie este estimata intre minim 2, 61 milioane lei (561,3 mii euro) si maximum 124, 20 milioane lei (26,6 milioane euro).

Contractul se va derula timp de 24 de luni de la data atribuirii. Achizitia implica incheierea unui acord-cadru.

Proiectul este finantat din fonduri proprii ale CFR Calatori.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7 ianuarie 2019, deschiderea ofertelor urmand sa aiba loc la aceeasi data.