spot_img
joi, decembrie 8, 2022
spot_img

CFR Călători falimentează reparatorii de material rulant. Cu ”ajutorul” Guvernului care i-a uitat în lege

Deși are alocate în buget cheltuieli cu bunurile și serviciile mai mari cu 57% față de anul trecut, CFR Călători refuză indexarea valorilor contractuale la contractele cadru.

Societatea Națională CFR Călători trebuie să facă față mai multor procese deschise la Tribunalul București de către unii reparatori de material rulant cărora operatorul feroviar de stat le refuză indexarea contractelor de reparații. În condițiile unei inflații care va depăși 10% în acest an, a unei legislații și a unor contracte ce le dau dreptul la indexare cu rata inflației, reparatorilor li se cere, cu riscul falimentării lor, să deruleze contractele la valorile la care au fost semnate acum doi ani contractele-cadru.

Prea puțin pare a conta pentru CFR Călători faptul că materia primă venită deserori din Ucraina-Rusia s-a scumpit masiv sau că energia electrică este de cel puțin patru-cinci ori mai scumpă decât anul trecut. Ca să nu mai vorbim de rata inflației, ajunsă la peste 10%.

Rata anuală a inflației IPC și-a continuat trendul puternic ascendent în trimestrul I 2022, avansând cu 1,96 puncte procentuale, până la 10,15 la sută în luna martie (de la 8,19 la sută în decembrie) într-un context de presiuni inflaționiste generalizate la nivel global. Principalul determinant al acestui avans a fost reprezentat de creșterea costurilor de producție, rezultat conjugat al crizei energetice declanșate la jumătatea anului precedent și al undei de șoc transmise de conflictul ruso-ucrainean pe piețele de materii prime, în special cele energetice și agroalimentare”, spune BNR în ultimul raport asupra inflației din această lună.

CFR Călători refuză repetat ajustarea valorilor contractuale pentru reparatorii de material rulant

În urma unor semnale primite din piața reparatorilor de material rulant, Club Feroviar a vrut să afle care este situația contractelor existente și a adresat întrebări mai multor companii de reparații și modernizări. Doar Reloc Craiova a avut amabilitatea de a răspunde.

Compania are două contracte cadru semnate în iulie și, respectiv, septembrie 2020 cu durata de 36 de luni la care CFR Călători refuză orice indexare pe motiv că n-are bani.

Primul, semnat în iulie 2020, pe trei ani, prevedea livrarea a 100 de instalații de producere, uscare, purificare a aerului pentru locomotivele de 5100 kW. Reloc a livrat primele 12 instalații solicitând în februarie 2022 ca la a doua livrare, de 10 instalații, să se aplice o indexare cu rata inflației (aceasta depășind nivelul de 5%). Deși contractul cadru conține o astfel de obligație, CFR Călători a refuzat în nu mai puțin de patru rânduri solicitările firmei craiovene.

În septembrie 2020, Reloc și CFR Călători au semnat un al doilea contract cadru, de data aceasta pentru reparații de mașini electrice. După două contracte subsecvente derulate la valorile inițiale, în martie 2022, pentru al treilea contract, Reloc a solicitat indexarea valorilor contractuale atât în conformitate cu OG 15/2021, cât și cu OUG 47/2022, ambele privind ajustarea prețurilor în contracte de achiziții publice. Și de data aceasta, CFR Călători a refuzat indexarea.

Cuprul, mai scump cu 50%

„Solicitările au venit după primele 12 luni de la data primei prestări a livrării instalaţiei/prestării serviciului, cumulat, conform clauzei contractuale sus-menţionate, cu depăşirea pragului de 5% a indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, faţă de lună de referinţă, ratele anuale de inflaţie fiind 8,5% pentru ambele acorduri-cadru. Au fost înregistrate creşteri istorice ale preţurilor de achiziţie a materiilor prime/pieselor de schimb (de exemplu, evoluția prețului cuprului folosit pentru repararea mașinilor electrice în perioada 2020 până în prezent a înregistrat o creştere medie aproximativă de 50% şi încă nu a stagnat) şi, de asemenea, există o dinamică ascendentă fără precedent a preţurilor energiei electrice, combustibililor şi a gazelor naturale, fapt ce a dus la o mărire semnificativă a preţurilor pentru clientul final, și anume beneficiarul produselor și serviciilor.

Normalizarea economiilor continuă, iar acest lucru s-a tradus în presiuni inflaţioniste suplimentare. Astfel, inflaţia României a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani, respectiv prognoza pentru anul 2022 anunţă în continuare o inflaţie ridicată, urmând să revină abia în trimestrul IV al anului 2023, conform BNR. Toate aceste motive au stat la baza necesităţii solicitărilor noastre de ajustare a preţurilor contractuale, în conformitate cu cerinţele prevăzute în Acordul-Cadru, fiind depășit pragul indicelui de inflație și perioada de 12 luni cu preţ ferm şi nemodificabil şi, totodată, cu respectarea Legii 99/2016 privind achiziliile sectoriale”, spun oficiali ai Reloc.

SNFTC ,,CFR Călători” a refuzat ajustarea preţurilor contractuale, având pretenţia ca valorile contractuale să rămână cele din anii 2019-2020, ani pre-pandemici (ianuarie, respectiv iunie 2020 fiind lunile în care au fost publicate anunţurile de licitaţii şi, în mod evident, anterior acestora au fost întocmite studiile de piaţă ce au stat la baza întocmirii valorilor din procedurile de achiziţie publică).

Contractele subsecvente continuă doar ajustate

RELOC a informat foarte clar şi concis că semnarea următoarelor contracte subsecvente se va face doar în situaţia ajustării preţului. „Intenţia companiei noastre nu este de a denunţa cele două Acorduri-Cadru, ci de ajunge la un consens care să satisfacă ambele părţi, prin respectarea atât a nevoilor companiei SNTFC CFR Călători S.A. de a înlocui grupurile electrocompresor şi instalaţia de uscare şi purificare a aerului comprimat generaţia anilor 1965-1970 uzate din punct de vedere tehnic şi moral, a căror întreţinere devine tot mai greoaie din cauza pieselor de schimb, cu o instalaţie modernă şi, respectiv, de a asigura o stare tehnică corespunzătoare a motoarelor electrice ce echipează locomotivele utilizate la remorcarea trenurilor de călători, RELOC nu a denunţat niciun Acord-Cadru sau contract încheiat cu SNTFC CFR Călători, ducând la bun sfârşit toate obligaţiile contractuale, dovada fiind obţinerea documentelor constatatoare conform cărora acestea au fost îndeplinite în mod corespunzător. De asemenea, în ciuda faptului că şi compania noastră a traversat perioade provocatoare din punct de vedere economic, nu am solicitat niciodată ajustarea prețurilor contractelor până în momentul de faţă.

Cu toate acestea, ne găsim în imposibilitatea de a oferi produsele/serviciul de reparație agregate cu respectarea raportului de proporţionalitate între prețul de producție și cel contractual, fiind afectată, în primul rând cerința calitativă, având în vedere nivelul actual al inflației și creşterile practicate de către furnizorii de piese”, spune compania.

Răspunsuri seci de la CFR Călători. OUG nu li se aplică

Dar cum justifică CFR Călători refuzurile? Club Feroviar a adresat mai multe întrebări societății CFR Călători privind situația în cauză. Răspunsul companiei este că nu i se aplică prevederile OUG 47/2022 și implicit nici furnizorii companiei de stat nu sunt sub protecția prevederii legale menționate. Din nou, CFR Călători nu face referire la dreptul furnizorului de a beneficia de prevederile celeilalte legi în domeniu, anterioare OUG 47, anume cele ale O.G. 15/2021 (privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică )

Unul dintre argumentele invocate de CFR Călători este că nu ar deține banii necesari. Practic, CFR Călători a recunoscut toate motivele expuse de către RELOC în solicitările de ajustare a preţurilor contractuale, afirmând că ”au fost depăşite toate prognozele estimate ce au produs efecte materializate prin costuri ridicate ale energiei, combustibililor, materiilor prime/pieselor de schimb şl ale serviciilor de revizie/întreţinere/reparaţii material rulant”, însă a invocat faptul că nu dispune de resursele financiare necesare pentru a mări valoarea fiecărui acord-cadru cu aproximativ 8,5% (cât ar permite legea cu titlul de modificare nesubstanțială a contractului care nu obligă la relicitarea acestuia).CFR Călători a primit cu peste 340 de milioane de lei mai mult de la stat

Refuzurile sunt financiar de neînțeles. Capitolul de cheltuieli cu bunuri și servicii al CFR Călători cuprinde în acest an o sumă de 941 milioane lei, față de 599 milioane lei, anul trecut. CFR Călători a primit și o majorare de capital social de 200 de milioane de lei cu scopul acoperirii pierderilor.

„CFR Călători nu a acordat ajustări ale prețului unitar adjudecat în cadrul procedurilor de achiziție publică pentru contractele sectoriale de reparații material rulant motor și agregatele acestuia, întrucât prevederile din cadrul OUG 47/2022 nu au corespondență cu contractele/acordurile cadru aflate în derulare la nivelul companiei”.

Nicio vorbă însă despre cealaltă prevedere legală OG 15/2021 și despre prevederi ale contractelor cadru semnate.

O legislație proastă, făcută după ureche

Dar de ce nu s-ar aplica OUG 47/2022? De ce un constructor de căi ferate sau drumuri ar avea dreptul de a se indexa valorile contractuale, iar un reparator de locomotive și vagoane, nu? Lucrează unul cu materiale cumpărate la rândul lui, iar celălalt cu materiale aduse de acasă? Desigur că nu. Însă, cel mai probabil, este vorba de o legislație prost scrisă care a uitat să introducă prestatorii de contracte sectoriale printre beneficiari.Opinia avocaților

„În domeniul contractelor sectoriale, prevederile OUG menționate se aplică celor de lucrări, de produse și celor de servicii, ultimelor doar dacă au drept obiect realizarea de studii de fezabilitate și/sau de proiecte tehnice (…) Contractele de reparații/modernizare/întreținere a materialului rulant încheiate pe baza Legii 99/2016 de către CFR Călători reprezintă contracte sectoriale de servicii, acestea neputând fi incluse în categoria contractelor sectoriale de lucrări, întrucât pe de o parte nu se încadrează în categoriile de lucrări prevăzute în Anexa 1 la Legea 99/2016, iar pe de altă parte nu privesc execuția sau proiectarea unei construcții”, spune avocatul Maria-Cristina Dinu, specializată în achiziții publice și insolvență în cadrul Dinu Lawyers. Opinia sa completă este disponibilă aici.

Contracte doar pe 23 de luni pentru a se evita ajustarea valorilor

Un element de interes este faptul că pentru a nu fi obligată să indexeze valorile contractuale CFR Călători a început să semneze acorduri cadru pe doar 23 de luni, căci după ce ar expira a 24-a lună a unui acord cadru ar fi obligată să ajusteze valorile contractuale. Club Feroviar a indicat aici despre ce licitație e vorba.

Există riscul ca aceste practici să-i aducă companiei CFR Călători o reputație nocivă pentru nerespectarea cauzelor contractuale și să nu mai fie atractivă pentru ofertanți, avertizează reprezentanți ai unui reparator de material rulant sub protecția anonimatului.

Ultimele Articole