spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

CES avizează contractele de servicii publice pe anul viitor

Consiliul Economic și Social (CES) ia în dezbatere joi contractele de servicii publice pe anul viitor care iau in considerare, în premieră, factori calitativi ai serviciului de transport la stabilirea compensației.

Pe agenda CES figurează „proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători”. Termenului de avizare este 10.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit informațiilor furnizate de CES, proiectul are toate avizele interministeriale complete.Ce prevăd noile contracte

a) repartizarea compensației către fiecare Operator de transport feroviar de călători se face de către Autoritatea Contractantă pe baza indicatorului trenkm, în funcție de îndeplinirea indicatorului cantitativ și a indicatorilor calitativi stabiliți prin contract.
b) acordarea compensației se realizează cu condiția îndeplinirii indicatorului cantitativ (trenkm).

c) acordarea sumelor aferente unui sistem de premiere și penalizare, în marja de maxim 3% (cota de profit rezonabil stabilită prin OUG nr.12/1998, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în baza îndeplinirii:

indicatorului cantitativ (trenkm) și se acordă proporțional cu gradul de realizare al indicatorului, în limita unei cote de profit de maximum 1%;

indicatorilor calitativi (punctualitate, grad de ocupare, anulare trenuri, disponibilitate MR) și se acordă potrivit realizării fiecărui indicator în parte, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate în anul 2021, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

d) nerealizarea veniturilor minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate în anul 2021, în perioada stărilor de urgență sau situații speciale declarate, instituite conform legislației în vigoare, nu va conduce la penalizarea operatorului.

e) evitarea compensării în exces, în condițiile în care, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, compensația anuală deserviciu public, care cuprinde cota de profit de maxim 3%, se stabilește
fără a depăși 60% din totalul costurilor eligibile pentru trenurile dincategoria Interregio şi 87% din totalul costurilor eligibile pentru trenurile din categoria  Regio . Totodată, repartizarea compensației ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea se va realiza de către A.R.F.

f) compensația nu va depăși o sumă care corespunde efectului financiar netechivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cuobligația de serviciu public asupra cheltuielilor și veniturilor fiecărui operator de serviciu public

g) valoarea unitară a indicatorului tren-km se calculează astfel: valoareaunitară a compensației pentru tren-km = valoarea compensației deserviciu public /numărul total de tren-km.

Acordarea compensației operatorilor se va face lunar fără a depăși valoarea stabilită prin Actele Adiționale la contractele de servicii publice ce se vor încheia anual după adoptarea legii bugetului de stat, în urma rectificărilor bugetare sau în alte cazuri necesare și vor fi aprobate prin ordin de ministru.
Compensația necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorilor cantitativi (tren-km), precum și neîncadrarea în ponderile indicatorilor de performanță, va fi regularizată cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor, cu încadrarea în cota de profit de maxim 3%.

Ultimele Articole