spot_img
sâmbătă, martie 25, 2023
spot_img

Se caută firmă care să repare centralele termice de la Regionala București a CFR SA

O licitație în vederea selectării unei firme care să repare centralele termice de la Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a fost lansată marți.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Exploatare, întreținere și reparații CT/PT de pe raza SRCF București”. Valoarea totală estimată este de 1.599.912,12 lei, echivalentul a aproape 330.000 de euro.

Achiziția serviciului este necesară în vederea asigurării încălzirii spațiilor din unitățile și subunitățile de cale ferată și funcționării hidrofoarelor.

Condiții de participare la licitația pentru reparații la centralele termice de la Regionala București

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multor contracte din care să reiasă servicii similare prestate în ultimii trei ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 1.599.912,12 lei.

Ofertantul trebuie să dețină Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru lucrări de construcții, întreținere și reparații pentru clădiri și instalațiile aferente, mai puțin cele de gaze naturale conform cerințelor OMT 290/2000 art. 1 și 2 valabilă la data prezentării. De asemenea, trebuie să alba Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru lucrări de construcții, întreținere și reparații pentru clădiri și instalațiile aferente, mai puțin cele de gaze naturale conform cerințelor OMT 290/2000 art. 1 și 2 valabil la data prezentării.

Valoarea garanției de participare este de 15.999,12 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 1 septembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 1 ianuarie 2023.

Ultimele Articole