miercuri, septembrie 27, 2023
spot_imgspot_img

CE publică STI revizuite

Comisia Europeană a publicat, la 8 septembrie 2023, un pachet de STI (specificații tehnice de interoperabilitate) revizuite pentru a îmbunătăți interoperabilitatea feroviară transfrontalieră. Noile standarde armonizate ale UE vor intra în vigoare la 28 septembrie 2023.

Până la 28 martie 2024, fiecare stat membru notifică Comisiei Europene și Agenției Uniunii Europene pentru Căi Ferate orice norme naționale devenite redundante ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2023/1693, împreună cu un calendar pentru retragerea acestora, dacă nu s-a făcut încă.

„(2) Până la 28 iunie 2024, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură își modifică sistemul de management al siguranței, astfel cum este definit la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798, în conformitate cu cerințele din prezentul regulament. Aceste modificări, dacă se limitează la cele strict necesare pentru aplicarea prezentului regulament, astfel cum a fost modificat, nu sunt considerate modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în materie de siguranță în sensul articolului 10 alineatul (15) din Directiva (UE) 2016/798”, se arată în pachetul STI.

STI-urile aplicate în întreaga UE eficientizează sectorul feroviar din UE, deoarece elimină 25 de seturi diferite de norme naționale care încă obligă trenurile să oprească la frontiere, atunci când circulă dintr-o țară UE în alta. Reducerea complexității și a normelor paralele contribuie la îmbunătățirea accesibilității și la scăderea costului de bază al operațiunilor feroviare.

STI-urile revizuite modernizează și armonizează standardele tehnice actuale pentru transportul feroviar și, de asemenea, se aliniază la cerințele TEN-T și introduc un cadru comun pentru condițiile tehnice și de exploatare pentru ERTMS, sistemul european de gestionare a traficului feroviar, și pentru transportul combinat, acordând mai multă flexibilitate operatorilor, inclusiv în transportul intermodal.

Cerințele revizuite reflectă, de asemenea, evoluțiile tehnologice recente, introducând inovația în domeniul feroviar într-un mod coerent. Acestea deschid calea pentru operarea automată a trenurilor prin ERTMS și digitalizează informațiile tehnice și de exploatare pentru mecanicii de locomotivă și personalul feroviar, cum ar fi, de exemplu, cărțile de traseu și de reguli comune de infrastructură, asigurând accesul la cunoștințele despre rețeaua feroviară.

STI-urile revizuite reprezintă o etapă esențială pe drumul spre transformarea în realitate a călătoriilor transfrontaliere fără probleme cu trenul în întreaga UE, dar și pentru a deschide calea către noi tehnologii inovatoare. Datorită standardelor revizuite, sectorul feroviar va răspunde mai bine nevoilor serviciilor transfrontaliere pe distanțe lungi și va putea oferi cetățenilor și clienților din domeniul transporturilor o gamă mai largă și mai inovatoare de servicii feroviare.

Ultimele Articole