spot_img
luni, ianuarie 30, 2023
spot_img

Ce buget are pentru 2022 compania pusă în locul CFR Marfă

Ministerul Transporturilor a propus spre observații proiectul de buget al ROFERSPED, Casa de expediții a CFR Marfă, a cărei activitate de operator de marfă este în dezvoltare și care va prelua obiectul de activitate al CFR Marfă după desființarea ultimei. Comisia Europeană cere desființarea CFR Marfă dacă firma beneficiară a ajutorului de stat nu va putea restitui integral  avantajele încasate necuvenite.

Planurile oficialilor români privind soarta ROFERSPED (și implicit cea a CFR Marfă) sunt ușor de intuit prin parcurgerea proiectului de buget, publicat miercuri pe situl Ministerului Transporturilor.

Societatea Comercială „ROFERSPED” SA a demarat activitatea de operator de transport feroviar de mărfuri pe calea ferată la finalul anului 2019, iar proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost elaborat în vederea realizării acestui obiectiv”, arată nota de fundamentare.

ROFERSPED își desfașoară activitatea pe o piață puternic concurențială, unde activează peste 26 de operatori de transport feroviar de marfă și operatori de manevră, fără a beneficia de ajutoare sau subvenții din partea statului român, are propriul portofoliu de clienți cu care desfășoară relații comerciale bazate pe cerere și ofertă.

Profitul brut în creștere cu 17%

ROFERSPED a înregistrat la finele anului trecut un rezultat brut pozitiv în valoare de 2.715 mii de lei și a programat pentru anul 2022 un rezultat brut pozitiv, în valoare de 3.177,66 mii de lei, în creștere procentuală cu 17,04% și nu a programat plăți restante.

Rezultatul brut estimat în creștere pentru anul 2022, este influențat de dezvoltarea activității de operator de transport de marfă, de cheltuielile aferente obținerii resurselor necesare pentru desfășurarea activității de bază, de portofoliul de clienți existenți și de capacitățile de transport alocate, de ofertele de preț primite de la furnizorii de servicii de transport feroviar, dar și motivate de concurența acerbă a operatorilor privați existenți pe acea piață, explică autorii proiectului.

 • Nivelul veniturilor totale a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 131.216,70 mii de lei, în creștere cu 15,30% față de cele preliminate la data de 31.12.2021.
 • Nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 131.208,02 mii de lei, în creștere cu 15,30% față de cele realizate la data 31.12.2021.
 • Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 128.039,04 mii de lei, în creștere cu 15,26% față de cele realizate la data 31.12.2021.
 • În anul 2022, indicele de creștere a veniturilor totale este de 15,30%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 15,26%.
 • Nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost estimat în creștere cu 7,73% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2021 și în scădere cu 1,40% față de valoarea preliminată la 31.12.2021, respectiv în valoare de 8.215,08 mii lei.
 • Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 589,37 mii lei, se datorează
  – creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,5% prognozat pentru anul 2022, cu suma de 495,67 mii lei;
  – creșterii cheltuielilor sociale în anul 2022, în sumă de 77,10 mii de lei, în urma creșterii valorii tichetului de masă;
  – creșterii cheltuielilor sociale în anul 2022, cu suma de 16,60 mii de lei, rezultată în urma creșterii sumelor prevăzute pentru acordarea voucherelor de vacanță.
 • Numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 83 salariați se menține la fel ca nivelul programat pentru anul 2021, care a fost de 83 salariați.
 • Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, a fost programată în anul 2022 în valoare de 1.580,82 mii de lei, în creștere cu 15,30% față de cea preliminată la data de 31.12.2021 în valoare de 1.370,99 mii de lei.
 • Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, prognozat în anul 2022 în valoare de 7.242,07 lei/persoană reprezintă 90,83% din câștigul realizat/preliminat al anului 2021, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, în valoare de 1.580,82 mii de lei/persoană, a crescut cu 15,30% față de productivitatea muncii realizată/preliminată la data de 31.12.2021.

Istoricul companiei

Înființarea ROFERSPED a fost prevăzută de H.G. nr. 190/1997 privind aprobarea contractului de activitate al Societății Naționale a Căilor Ferate Române pentru perioada 1997-2000. Actul legislativ indicat a stabilit faptul că pentru creșterea competitivității transporturilor feroviare în traficul de marfă, este necesară înființarea unei case de expediții, organizată ca societate comercială care va avea ca acționari, pe lângă Societatea Națională a Căilor Ferate Române, și agenți economici cu capital social privat, români sau străini.

De aceea a fost înființată Societatea Comercială “ROFERSPED” S.A., iar Societatea Națională a Căilor Ferate Române a deținut 30% din capitalul social și restul de 70% a fost deținut de alți agenți economici cu capital social privat.
Ulterior, a fost încheiat protocolul din data de 02.11.1998, prin care S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. a preluat acțiunile de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, ceilalți acționari rămânând neschimbați.
Începand cu data de 24.09.2009, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social de către S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. care, începând cu acea dată, a devenit acționar majoritar.

Cum va influența desființarea CFR Marfă soarta ROFERSPED

Planurile înaintate Bruxelles-ului prevăd darea în plată către MTI a pachetului de active (a nu se confunda cu participațiile – acțiuni) care va face obiectul capitalizării ROFERSPED SA (procedura instituită prin ordonanță de urgență) – (1.404 mil lei).

CFR Marfă va ceda către ROFERSPED, 25% din locomotive, 22,7% din vagoane și 29% din alte active precum terenuri și clădiri.

ROFERSPED SA va atrage forță de muncă de pe piața liberă, fără a exista un transfer de personal între cele două entități. Aceasta va organiza proceduri specifice de selecție care vor garanta absorbția de personal calificat de pe piață și vor reduce orice risc de continuitate a pozițiilor sau a structurilor din organigrama actuală a SNTFM CFR MARFĂ SA. ROFERSPED va avea 2.739 angajați din care 345 TESA și aproximativ 2.300 muncitori și 60 manageri.

Este luat în calcul un volum de 5.100 angajați al CFR Marfă în prezent.

Constituirea unui operator cu caracter preponderent strategic de transport feroviar de marfă este necesară sub mai multe aspecte, spun oficialii noștri:

 • pentru îndeplinirea atribuțiilor și furnizarea activelor necesare mobilizării naționale, conform Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, Programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi celelalte planuri aferente securităţii naţionale;
 • pentru îndeplinirea atribuțiilor și furnizarea activelor necesare respectării angajamentelor asumate de România, care rezultă din Tratatul Nord Atlantic;
 • pentru îndeplinirea atribuțiilor și furnizarea activelor necesare în situații de urgență, conform acordurilor ce vor fi încheiate cu instituțiile strategice ale statului;
 • pentru operarea transporturilor feroviare destinate securității energetice a României (transporturile de cărbuni);
 • pentru operarea transporturilor feroviare destinate industriilor direct sau indirect strategice (industria chimică, industria nucleară, industria petrolieră șamd).

Ultimele Articole