Cargo Trans Vagon S.A. (CTV) angajează Șef Tren și Mecanic Locomotivă

23 octombrie 2020

Compania Cargo Trans Vagon S.A. (CTV), operator de transport feroviar de marfă și membră a Transport Trade Services SA (TTS), a publicat pe site-ul www.cfir.ro următoarele anunțuri de angajare pentru posturile Șef Tren și Mecanic Locomotivă.

Pentru ambele posturi sunt necesare:

 • Certificat de calificare
 • Autorizație valabilă pentru exercitarea funcției de Șef tren, respectiv Permis European mecanic locomotive
 • Apt medical și psihologic pentru exercitarea funcției
 • Certificat în termen de valabilitate pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale.

Dacă sunteți interesați în a deveni parte a Cargo Trans Vagon S.A. (CTV)  nu ezitați să aplicați.

MECANIC LOCOMOTIVĂ

Principalele responsabilități

 • Răspunde de activitatea desfășurată de către mecanicul ajutor cu care este comandat;
 • Răspunde de semnalizarea instrucționala a locomotive;
 • Răspunde de circulația instrucționala a trenului pe care îl remorcă, în depline condiții de siguranță circulației ;
 • Răspunde de modul de executare a serviciului de manevră;
 • Răspunde de bună gestionare a combustibilului și lubrifianților din locomotivă pe care o deservește;
 • Răspunde de starea de curățenie a locomotivei;
 • Răspunde de inventarul locomotivei, de la luarea în primire până la predarea acesteia

Localitatea/Zona

 • București, Ploiești, Constanța, Medgidia, Arad, Timișoara, Simeria, Petroșani, Craiova, Tg.Jiu, Drobeta T.Severin.

ȘEF TREN

Descrierea postului

 • Organizarea și coordonarea activității de manevră și compunere a trenurilor în condiții de siguranță;
 • Primirea/predarea din punct de vedere compercial a trenurilor de la/la beneficiarii de transport;
 • Asigurarea circulației trenurilor în condiții de siguranță.

Principalele responsabilități ale postului:

Răspunde de: corectitudinea și calitatea informațiilor incluse în documentele elaborate, în înregistrările rezultate din activitățile proprii, de formă și modul de prezentarea a acestora, de datarea și semnarea lor, precum și de utilizarea formularelor stabilite.


Cargo Trans Vagon

Compania CARGO TRANS VAGON S.A., membră a grupului de firme TTS (Transport Trade Services), funcționează că operator privat de transport marfă pe calea ferată din anul 2004, în baza licenței nr.06/2007, în conformitate cu Certificatul de Sigurata – partea A, eliberat de ASFR.

Serviciile de transport oferite acoperă aproape întreagă rețea feroviară din România și sunt prestate cu un parc de locomotive propriu, în conformitate cu Certificatul de Sigurata – partea B, eliberat de ASFR.

Marfă transportată pentru Clienții Noștrii este reprezentată de cereale, petrol, îngrășăminte, material lemnos, fier vechi, oțel profil, zahăr.Transportul se execută în vagoane specializate, acoperite sau descoperite.

Experiență și Calitate

Compania constituită în luna iunie a anului 2004, este de 4 ani în primii 5 operatori feroviari de transport marfă din România. Această performanță a fost realizată bazându-ne pe un colectiv cu expertiză în domeniul transportului feroviar.
Certificatul seria SMC nr. 152, eliberat de ASFR, atestă faptul că societatea noastră are implementat și utilizează un sistem de management al calității pentru domeniile de activitate “Transporturi de marfă pe calea ferată” – H 4920 și “Manevră feroviară – H 5221”, cu valabilitate până la 13.09.2021.
Certificatul seria SMM nr. 133, eliberat de ASFR atestă faptul că societatea noastră are implementat “un sistem de management de mediu” conform cerințelor standardului ISO 14001:2015 pentru domeniile specificate.
Certificatul seria SSO nr. 105, eliberat de ASFR atestă faptul că societatea noastră are implementat “un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale” conform cerințelor standardului ISO 18001:2008 pentru domeniile specificate.

Material Rulant Modern

Compania dispune de un parc de locomotive propriu, atât pentru tracțiunea electrică cât și pentru tracțiunea diesel.
Achiziționarea a 4 locomotive noi, (două diesel și două electrice) produse de firma Siemens, reprezenta o garanție pentru hotărârea noastră de a oferi calitate Clienților.
Parcul de vagoane folosit include vagoane de diverse tipuri, aparțînând companiilor din grupul de firme din care Cargo Trans Vagon face parte. Compania dispune de Certificat de Entitate Responsabilă cu Întreținerea vagoanelor cisternă pentru mărfuri periculoase.

Acoperire rețea feroviară națională

Serviciile de transport marfă pe calea ferată oferite de Compania noastră acoperă aproape în întregime rețeaua feroviară națională. În harta alăturată, secțiile colorate cu albastru (tracțiune electrică) și respectiv negru (tracțiune disesel), inclusiv nuanțele deschise ale acestor culori, reprezintă secțiile pe care Compania Cargo Trans Vagon este autorizată pentru prestațiile de transport marfă (vezi Certificatul de Sigurata – partea B, eliberat de ASFR).
Compania are Convenții de colaborare cu operatori feroviari pentru transportul de marfă din Bulgaria, Ungaria și Serbia.