sâmbătă, decembrie 2, 2023
spot_img

Cargo Trans Vagon angajează Economist, Inginer Material Rulant (vagoane) și alte patru posturi

Compania Cargo Trans Vagon SA, operator de transport feroviar de marfă începând cu anul 2004, scoate la concurs postul de Economist – la sediul din București, Inginer Material Rulant (vagoane) – în toate punctele de lucru ale companiei, dar face angajări și pentru funcțiile de Șef Tren, Mecanic Locomotivă, Instructor Vagoane și Instructor Tracțiune.

Pentru postul de Economist candidații sunt rugați să transmită până la data de 30.10.2021 un CV și o cerere la Resurse Umane (cargotransvagon@cfir.ro), iar pentru cel de Inginer Material Rulant (vagoane) până la data de 20.10.2021.

Pentru ambele posturi salariul de încadrare, bonusurile de fidelitate și tichete de masă se discuta în cadrul interviului, iar programul de muncă va fi de 8 ore/zi.

Compania desfașoară  activități de ansamblu ale transportului feroviar de marfă, intern și internațional, în conformitate cu cerințele feroviare și tehnologiilor specifice de transport, în condiții de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european.


Cargo Trans Vagon angajează Economist

Principalele responsabilități:
 1. Asigură activitatea de secretariat prin primirea, înregistrarea și distribuirea zilnică a  corespondenței sosite pe adresa departamentelor funcționale în registrele  de intrări/ieșiri ale societății.
 2. Ține evidența contabilă primară a operațiunilor prin bancă/casă zilnic astfel:
 • pregătirea și întocmirea documentelor de plăți (ordine de plată, dispoziții de plată/încasare) prin bancă/casă;
 • contabilizarea și înregistrarea registrului de bancă/casă în lei/valută;
 • verificarea și înregistrarea în contabilitate a facturilor primite de la furnizori, punctaje fișa furnizor;
 • întocmirea confirmărilor de sold pentru furnizori la închiderea exercițiului financiar;
 • verificarea și înregistrarea în programul de contabilitate a justificărilor deconturilor/avansurilor spre decontare;
 • întocmirea și îndeplinirea altor sarcini de serviciu (date de către superiori) corespunzătoare pregătirii profesionale.Inginer Material Rulant – vagoane

Principalele responsabilități:
 • management certificare ERI (gestionare documentație întreținere);
 • elaborare și actualizare documentații tehnice vagoane;
 • coordonare activități specifice în relația cu AFER;
 • redarea în exploatare a vagoanelor după efectuarea reviziilor planificate;
 • management specific activității de întreținere vagoane.


Alte posturi pentru care Cargo Trans Vagon face angajări:


TE AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA NOASTRĂ

Având o echipă de profesioniști cu vechime și experiență în domeniul feroviar, CARGO TRANS VAGON continuă permanent să îmbunătățească calitatea serviciilor sale, fără a neglija propriii salariați, aceasta fiind o prioritate.

Un sistem de salarizare competitiv, care prețuiește devotamentul și spiritul de echipă, calitatea muncii prestate și grija pentru bunurile societății, este completat de sisteme de bonusare dinamice, pe care compania reușește să le mențină actualizate.

Introducerea unor sisteme noi de repartizare a personalului, în curs de implementare, bazat pe tehnologie modernă, va conduce la uniformizarea programului de lucru și va elimina erorile umane.

Prețuim toți salariații echipei noastre, în funcție de pregătirea lor și disponibilitatea de a utiliza tehnici noi de comunicare bazate pe echipamemente moderne.

INSTRUCTOR TRACTIUNE MECANIC LOCOMOTIVĂ MECANIC LOCOMOTIVĂ MECANIC LOCOMOTIVĂ

Material Rulant Modern

Compania dispune de un parc de locomotive propriu, atât pentru tracțiunea electrică, cât și pentru tracțiunea diesel.

Achiziționarea a patru locomotive noi (două diesel și două electrice), produse de firma Siemens, reprezenta o garanție pentru hotărârea noastră de a oferi calitate Clienților.

Parcul de vagoane folosit include vagoane de diverse tipuri, aparținând companiilor din grupul de firme din care Cargo Trans Vagon face parte. Compania dispune de Certificat de Entitate Responsabilă cu Întreținerea vagoanelor cisternă pentru mărfuri periculoase.

VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la un interviu

Ultimele Articole