miercuri, septembrie 27, 2023
spot_imgspot_img

Regionala București pregătește calea ferată spre Pitești pentru trenurile cu hidrogen

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pe două tronsoane însumând 85 km din calea ferată spre Pitești. Pe aici vor circula trenuri cu hidrogen cumpărate cu bani din PNRR.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii (preț inclus materiale, manoperă) fară utilaje grele de cale”. Valoarea totală estimată a contractului (lucrări de tip Quick Wins) este de 663.614.246,82 lei, echivalentul a peste 135 de milioane de euro.

Se vor face înlocuiri de șină, aparate de cale montate pe traverse de beton, piese pentru aparate de cale, JIL-uri, cupoane de tranziție, traverse normale și speciale din lemn pentru aparate de cale și poduri, contrașine pod, platelaj metalic ambutisat și neambutisat pentru poduri, traverse de beton complet echipate, dale elastice pentru treceri la nivel, material mărunt, piatră spartă, realizarea căii fară joante și înglobarea aparatelor de cale în C.F.J.Licitație pentru lucrări pe calea ferată spre Pitești, împărțită în două loturi

Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Linia 101 București – Pitești, tronson Chitila-Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I și II de la km 10+600 la km 49+780, linii curente și directe și linii din stații ( primiri expedieri, rest linii)

Valoarea estimată fără TVA:289.259.878,46 lei

  1. Linia 101 București – Pitești, tronson Titu-Călinești-Golești Fir I și II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente și directe și linii din stații (primiri expedieri, rest linii)

Valoarea estimată fără TVA:374.354.368,36 lei.

Pentru participarea la procedură, se cere lista lucrărilor executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă lucrări similare executate în ultimii cinci ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum: Lot 1 – 289.259.878,46 lei; Lot 2 – 374.354.368,36 lei.

Se mai solicită dovada implementării sistemului de management al calităţîi în conformitate SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principală ce face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 octombrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 3 octombrie 2023.

Cealaltă porțiune din calea ferată București-Pitești (Călinești-Pitești) a fost scoasă recent la licitație de Regionala Craiova, după cum a scris Club Feroviar.

Ultimele Articole