La noi în 1998, la ei în 2019. Calea Ferată din Moldova se divizează în trei societăți pe acțiuni

15 octombrie 2019

Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova se divizează în trei societăți pe acțiuni independente pentru infrastructură, călători și mărfuri, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern.

Calea Ferată din Moldova se divizează director la Calea Ferată a Moldovei profitul Căii Ferate din Moldova

Astfel în loc de vechea CFM vor apărea:

1) Societatea pe Acţiuni Infrastructura Căilor Ferate din Moldova

2) Societatea pe Acţiuni Transport Feroviar de Marfă

3) Societatea pe Acţiuni Transport Feroviar de Călători.

Potrivit proiectului Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) de la Chișinău, urmează ca în termen de o lună de la data intrării în vigoare a hotărârii, va institui o comisie de reorganizare prin separare a CFM, din care vor face parte reprezentanţi ai fondatorului, MEI, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi ai întreprinderii supuse reorganizării.

Calea Ferată din Moldova se divizează. Se face transferul de patrimoniu

Transmiterea patrimoniului societăţilor pe acţiuni nou constituite se va face conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Se prevede că bunurile domeniului public al statului vor fi transmise societăţilor pe acţiuni nou constituite doar cu drept de gestiune economică.

Pentru asigurarea managementului corporativ la cele trei noi societăţi, va fi creată şi societatea pe acţiuni Căile Ferate din Moldova, cu cotă integrală de stat, care va fi învestită cu acest drept. Agenţia Proprietăţii Publice va fi instituţia care va exercita funcţia de deţinător de acţiuni în societăţile pe acţiuni noi-create şi cea care va cesiona societății Căile Ferate din Moldova exercitarea drepturilor de acţionar şi de administrare a proprietăţii de stat în societăţile pe acţiuni Infrastructura Căilor Ferate din Moldova, Transport Feroviar de Marfă, Transport Feroviar de Călători.

Soluţia respectivă nu este o noutate şi a fost prevăzută de Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) pentru anii 2018-2021, adoptată cu doi ani în urmă de Guvernul Filip, dar pentru care nu s-a iniţiat procedura, notează Mold Street.

În România, SNCFR a fost divizată în 1998, când ministru al Transporturilor era Traian Băsescu.