spot_img
duminică, aprilie 2, 2023
spot_img

Încă 85 km din calea ferată Apahida-Suceava au fost scoși la licitație de CFR SA

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a scos marți dimineață la licitație încă 85 km din calea ferată Apahida-Suceava, între Ardeal și Moldova.

calea ferată Apahida-Suceava trafic feroviar oprit

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava”. În urmă cu două săptămâni, a fost scoasă la licitație și  Subsecțiunea 1, Apahida-Ilva Mică.


OTF de călători în fiecare județ


Obiectivul contractului de prestari servicii este de a asigura beneficiarului (CFR SA) soluția optimă pentru executarea lucrărilor de modernizare a liniei de cale ferata Pojorâta – Suceava, atât din punct de vedere tehnic, operațional, cât și economic si financiar, precum si al impactului asupra mediului si al schimbărilor climatice.

Valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a SF și a PT este de 42.740.987,93 lei (echivalentul a 8,75 milioane de euro), fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 8.120.787,71 lei, rezultând o valoare totală estimată de 50.861.775,64 lei. Durata contractului este de 23 luni.

Subsecțiunea 3 din calea ferată Apahida-Suceava, în stare de degradare

La nivelul CFR SA s-a făcut o analiză tehnică și operațională a situației actuale a infrastructurii feroviare aferente subsecțiunii 3: Pojorâta (Cap Y km. 77+680) – Suceava (Cap X km 443+995, în lungime de aproximativ 85 km. Contractantul va pregăti documentația tehnică aferentă pentru: – lucrări de modernizare a liniei de cale ferată (suprastructură CF, terasamente, consolidări și apărări de maluri etc.); – lucrări de construcții civile cu destinație feroviară în stațiile şi punctele de oprire (clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele și pasaje pietonale etc.); – lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje etc.); – lucrări la instalațiile feroviare (semnalizare, ERTMS/ETCS, GSM-R, CE, BLAI, energo-alimentare, linie de contact etc.); – punerea în funcțiune a construcțiilor; – alte tipuri de lucrări.


CONTRAIL - specializați în mașini de sudat șina de cale ferată


Ansamblul de elemente din care este alcătuită calea ferată (șină, traverse, prinderi, stratul de repartiție și prisma căii) prezintă stări de uzură și degradare. Clădirile de călători și de exploatare, precum și peroanele și copertinele necesită lucrări de reparații și modernizare. Instalațiile prezintă o stare avansată de uzură fizică și morală, înregistrându-se dificultăți în activitatea de mentenanță din cauza diminuării sau epuizării stocurilor de piese de schimb pentru unele repere tehnice.

Condiții de participare la licitație

La evaluarea ofertelor, componenta tehnică va fi punctată cu 60%, restul revenind ofertei financiare. Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat și a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor), servicii de elaborare studii de fezabilitate în domeniul de cale ferată, cel puțin pentru specialităţile suprastructură c.f., terasamente cf, lucrări de artă – cale ferată (poduri/podețe), instalaţii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica și ETCS nivel 2), telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f. (inclusiv SCADA), linie de contact c.f. în valoare cumulată de minimum 12.000.000 de lei fără TVA. Domeniile c.f. se referă la calea ferată și nu cuprind domeniile metrou și tramvai.

Valoarea garanției de participare este 100.000 de lei, va fi constituită în lei și va avea o perioadă minimă de valabilitate de șapte luni de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 29 martie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 29 octombrie 2021. (A.B.)

Ultimele Articole