spot_img
miercuri, decembrie 8, 2021
spot_img

Proiectul de BVC Informatică Feroviară pe 2021: profit mai mic de 9 ori față de anul trecut

Proiectul de BVC Informatică Feroviară pe 2021 prevede un profit net de puțin peste 100.000 de euro, mai mic de nouă ori decât rezultatul înregistrat la data de 31 decembrie 2020. Din acesta din urmă vor fi acoperite parțial pierderile contabile din anii precedenți, care depășesc nouă milioane de lei. Proiectul de act normativ prevede și o creștere moderată a câștigurilor salariale.

Adrian Bărbulescu

BVC Informatică Feroviară pe 2021 transport la Aeroportul Otopeni primele trenuri la Aeroportul Otopeni
Doi operatori și-au instalat automate de vânzare a biletelor în noua stație

Când zici Informatică Feroviară te gândești la sistemul electronic de emitere a legitimațiilor de călătorie X-Sell, implementat în anul 1999, și la automatele de vânzare a biletelor din gări. Din punct de vedere juridic, ea funcționează ca societate comercială pe acțiuni, filială a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA de la 1 noiembrie 2002, în conformitate cu prevederile HG nr.706/2002.

Obiectul principal de activitate al societăţii este realizarea de profit prin producția și vânzarea de programe de calculator, gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii informatice și a patrimoniului propriu, prin furnizarea de servicii informatice. Veniturile obținute de societate sunt realizate exclusiv din surse proprii, venituri rezultate din încheierea de contracte de prestări servicii informatice cu operatori din domeniul de transport feroviar de marfă și călători interni și externi.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost publicat, în dezbatere publică, proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ”Informatică Feroviară” S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


BVC Informatică Feroviară pe 2021: Câștigurile salariale cresc cu 4,12%

exproprieri suplimentare pe Coridorul IV creşterea salariului minimPotrivit documentului pus în dezbatere publică, indicele de creştere al cheltuielilor ȋn anul 2021, de 28,27%, este mai mare decît indicele de creştere al veniturilor în anul 2021 care este de 8,53%.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială, de 22.497,12 mii lei, prezintă o creștere de 4,12% față de nivelul aprobat al anului 2020, ca urmare a influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2021 cu 1.752,55 mii lei, determinată ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020. Drept consecință, nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021, de 7.171,33 lei, este mai mare cu 3,02% decât cel realizat la finalul anului trecut.

Nivelul mediu al productivității muncii în unități valorice pe total personal este programat pentru anul în curs în creștere cu 5,89% față de cel realizat la finalul anului 2020, de la 148,60 mii lei/persoană la 157,36 mii lei/persoană. Numărul mediu de personal estimat în anul 2021, de 235 de salariați, este mai mic decât numărul mediu programat în anul 2020, de 253 de angajați.

Profit net de 100.000 de euro în BVC Informatică Feroviară pe 2021

BVC Informatică Feroviară pe 2021 licitație CFR SA Bugetul Informatică Feroviară pe 2020Informatică Feroviară SA a înregistrat la data de 31 decembrie 2020 un rezultat brut pozitiv în valoare de 5.750,99 mii lei și nu a consemnat plăți restante. Societatea a programat pentru anul în curs un rezultat brut pozitiv în valoare de 605,29 mii lei (508,44 mii lei net) și nu a programat plăți restante.

Profit a existat și va exista, însă el va fi alocat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți. Astfel, la data de 31 decembrie 2020, societatea a înregistrat o pierdere contabilă din anii precedenți în valoare de 9.989,42 mii lei.

Odată cu aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor, prin Hotărârea nr.7/08.07.2021, au aprobat ca din profitul net realizat în anul 2020 în valoare de 5.107,77 mii lei, suma de 4.820,22 mii lei să fie repartizată pentru acoperirea parțială a pierderii reportate. Diferenţa rămasă de acoperit în valoare de 5.169,20 mii lei, va fi acoperită până la finele anului 2021, prin diminuarea capitalului social, conform programului de reducere a pierderii contabile aprobat și a prevederilor legale.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole