spot_img
luni, noiembrie 29, 2021
spot_img

Bunuri ale Regionalelor CFR Iași și Craiova, „renaționalizate”

Ministerul Transporturilor propune preluarea în proprietate publică a unor bunuri CFR SA trecute anterior în proprietate privată la sucursalele Iași și Craiova.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Actul normativ publicat luni pe situl Ministerul Transporturilor propune trecerea din domeniul privat al statului, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitatea a Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Craiova și Iași.

Pentru Sucursala Regională C.F. Craiova bunurile în cauză au fost trecute în domeniul privat al statului prin mai multe HG în perioada 2007-2018, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și a valorificării, după caz.

Explicațiile regionalelor

„Având în vedere faptul că bunurile sunt utilizate în activitatea de exploatare, Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova consideră necesară trecerea lor din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, cu precizarea că acestea fac parte din categoriile bunurilor ce pot aparține domeniului public al statului: „Linii ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile” – nr. MF 147780, „Linii ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile” – nr. MF 147781, „Poduri și podețe care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile” – nr. MF 147782, „Instalații fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare interoperabile” – nr. MF 147786, „Instalații fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile” – nr. MF 147787 și „Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile” – nr. MF 147788”.

Pentru Sucursala Regională C.F. Iași, atât prin Hotărârea de Guvern nr. 1372/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., cât și prin Hotărârea de Guvern nr. 632/16.06.2011 pentru aprobarea închiderii unor părți din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., a fost aprobată trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea C.N.C.F „C.F.R.”- S.A, de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale C.F. Iași, în vederea scoaterii din funcţiune, a casării şi a valorificării, după caz.


 


„Ulterior emiterii hotărârilor de Guvern menționate, sucursala a constatat că anumite linii și aparate de cale sunt necesare în activitatea de exploatare feroviară pentru: primirea/expedierea trenurilor de călători/marfă, încărcarea/descărcarea vagoanelor de marfă, gararea utilajelor grele de cale, manevrarea materialului rulant de pe o linie pe alta, asigurarea legăturilor între liniile din staţie sau între liniile din staţie și liniile curente”, spune nota de fundamentare a proiectului de HG.

Deoarece „bunurile sunt utilizate în activitatea de exploatare, Sucursala Regională de Căi Ferate Iași consideră necesară trecerea lor din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, cu precizarea că acestea fac parte din categoriile bunurilor ce pot aparține domeniului public al statului: „Linii ferate de circulație și aparate de cale, interoperabileˮ – nr. MF 147828 și „Linii ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile ˮ– nr. MF 147829”, mai arată proiectul de act normativ.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole