spot_img
miercuri, martie 22, 2023
spot_img

Bugetul Telecomunicații CFR pe 2023 prevede aplicarea Statutului personalului feroviar

Bugetul Telecomunicații CFR pe 2023 prevede realizarea unor investiții de patru milioane de lei și un profit brut de peste 100.000 de lei. În proiectul de buget sunt incluse și sumele necesare aplicării Statutului personalului feroviar. La celelalte societăți și companii feroviare de stat întocmirea bugetelor pe anul în curs întârzie tocmai din această cauză, pentru că Legea bugetului de stat nu permite majorarea pierderilor.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Telecomunicații CFR SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Veniturile totale ale societății Telecomunicații CFR SA, în valoare de 75.957,01 mii lei, au fost estimate în creștere cu 15,15% faţă de cele realizate/preliminate în anul  2022.

Aceste venituri sunt din activități specifice obiectului de activitate principal al societății și se compun din serviciile de telecomunicaţii specifice siguranţei feroviare, precum şi operaţiunile de exploatare a sistemului feroviar pe care societatea le furnizează în baza contractelor încheiate/actelor adiționale care urmează a fi încheiate cu CNCF CFR SA, SNTFC CFR Călători SA, SC Informatică Feroviară CFR SA şi alţi operatori din sfera feroviară şi din afara sistemului. Veniturile din exploatare, în valoare de 75.286,59 mii lei, care  reprezintă 99,12% din veniturile totale, au fost estimate în creștere cu 15,06% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2022. Cifra de afaceri a fost estimată  în creştere cu 13,69% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2022.

Profit în scădere prevăzut de bugetul Telecomunicații CFR pe 2023

De cealaltă parte, cheltuielile totale, în valoare de 75.855,39 mii lei, au fost estimate în creștere cu 15,43% faţă de nivelul din 2022.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile  din exploatare, în valoare de 75.658,19 mii lei,  dețin o pondere 99,74%, iar restul sunt cheltuieli financiare. Cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere cu 15,27% față de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2022.

Rezultatul brut (profit), a fost estimat în anul 2023 în valoare de 101,62 mii lei, în scădere cu 58,99% față de cel realizat la data de 31 decembrie 2022.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 4.009,02 mii lei, au fost estimate în scădere cu 24,80% față de cele de anul trecut și vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizare și repartizări din profitul anului 2022.

Cheltuielile cu personalul cresc ca urmare a aplicării Statutului personalului feroviar

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 58.797,13 mii lei, au fost estimate pentru acest an în creștere cu 14,64% față cele aprobate în anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 56.284,80 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 15,07% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2022. Creșterea cu peste opt milioane de lei a cheltuielilor de natură salarială este cauzată de indexarea lefurilor cu inflația (indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023) cu suma de 2.791,22 mii lei.

O influență mai mare, de 5.292,43 mii lei, o au aplicarea de la 1 iulie a prevederilor Legii nr. 195/2020 privind Statutul personalului feroviar și creșterea valorii tichetelor de masă pentru tot anul 2023, de la 20 de lei la 30 de lei.

Dacă salariile cresc, crește și productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  cu 16,78%, până la valoarea de 124,65 mii lei/persoană. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 6.897,47 mii lei/salariat, a fost estimat în creștere  cu 5,57% față de cel preliminat/realizat  în anul 2022.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2023, de 607 salariați, a fost estimat în scădere cu 22 de salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Aplicarea Statutului, misiune greu de realizat la CFR SA și CFR Călători

După cum am văzut, în bugetul Telecomunicații CFR pe 2023 au fost incluse sumele necesare aplicării Legii 195/2020 privind Statutul personalului feroviar. Dar de ce nu se întâmplă acest lucru și la CFR SA și CFR Călători, iar Ministerul să pună în dezbatere publică și bugetele acestor companii, pentru a fi aprobate și, în consecință, să se dea drumul la investiții?

Ei bine, aplicarea Statutului, în speță a noilor coeficienți de ierarhizare, ar însemna un efort financiar de 500 de milioane de lei la CNCF CFR SA și de 250 de milioane de lei la SNTFC CFR Călători SA, după cum a arătat recent Club Feroviar. Numai că acest lucru ar duce la majorarea pierderilor companiilor, fapt ce ar intra în contradicție cu Legea bugetului de stat pe anul în curs, care interzice acest lucru, la articolul 63. În consecință, în ultimele săptămâni, în birourile din Palatul CFR, se fac calcule peste calcule pentru a vedea cum se pot armoniza cele două legi. Până acum, toate aceste calcule ”au dat cu virgulă”.

Ultimele Articole