spot_img
miercuri, decembrie 8, 2021
spot_img

Profit în creștere, prognozat prin bugetul Societății Tipografice Filaret pe 2021

Bugetul Societății Tipografice Filaret pe 2021, al cărui proiect a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, prevede un profit în creștere față de cel consemnat la finele anului trecut.

bugetul Societății Tipografice Filaret pe 2021

Societatea Tipografică Filaret S.A s-a înființat în anul 2002 în baza Hotărârii de Guvern nr.880/2001 și este filială cu personalitate juridică a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă executarea de produse tipografice necesare desfășurării activității tuturor ramurilor de transport, în condiții de securizare, numerotare și gestionare specifice, cu respectarea normelor de siguranță și calitate impusă pentru fiecare ramură în activitate, precum și asigurarea în limita capacității rămase disponibile a produselor tipografice solicitate de terți. Veniturile obținute de Societatea Tipografică Filaret S.A. sunt realizate exclusiv din surse proprii, rezultate din încheierea de contracte de prestări servicii.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografică Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

Societatea a înregistrat la data de 31 decembrie 2020 un rezultat brut pozitiv în valoare de 116,50 mii lei și nu a înregistrat plăți restante. Pentru acest an, este prognozat un rezultat brut pozitiv în valoare de 133 mii lei, fără plăți restante.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială prezintă o creștere de 5,69% față de nivelul aprobat al anului 2020, ca urmare a influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2021 cu suma de 110,44 mii lei, determinată ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020.

Astfel, nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 (de 3.991,58 lei brut) este mai mare cu 2% decât cel realizat la finalul anului 2020. Nivelul mediu al productivității muncii în unități valorice pe total personal este programat pentru acest în creștere cu 5,16% față de cel realizat la finalul anului 2020.

Numărul mediu de personal estimat în anul 2021 este de 40 de salariați, mai mic cu unul decât cel programat pentru anul trecut (41 de salariați).

Investiții în creștere în bugetul Societății Tipografice Filaret pe 2021

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul în curs au fost estimate în creștere  cu suma de 447,22 mii lei față de cele realizate la data de 31 decembrie 2020 și vor fi asigurate din amortizarea  anului 2021 și din sursele provenite ca urmare a recapitalizării.

De cealaltă parte, cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2021 vor fi în creștere cu suma de 467,33 mii lei față de cele realizate la finele anului trecut.

Creanţele restante au fost estimate în anul 2021 în scădere cu 13,15% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2020 – de la 3.028,17 mii lei la 2.630 mii lei.

Pierderi acumulate din anii precedenți

La data de 31 decembrie 2020, Societatea Tipografică Filaret S.A. a înregistrat pierdere contabilă din anii precedenți în valoare de 13.944,55 mii lei.

Odată cu aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor, prin Hotărârea nr.8/08.07.2021, au aprobat ca din profitul net realizat în anul 2020 în valoare de 95,13 mii lei, suma de 89,30 mii lei să fie repartizată pentru acoperirea  parțială a pierderii reportate. Diferenţa rămasă în valoare de 13.855,25 mii lei va fi acoperită până la finele anului 2038, conform programului de reducere a pierderii contabile  aprobat, din profitul net estimat al anilor viitori. (A.B.)

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole