In bugetul rectificat pe 2017 CFR SA incheie anul fara a inregistra pierderi

Astfel, proiectul de act normativ estimeaza realizarea unor venituri totale de 4,39 miliarde lei (956 milioane euro) din care veniturile totale din exploatare sunt in valoare de 4,11 miliarde lei (895 milioane euro). Din aceasta suma CFR SA bugeteaza transferuri (conform prevederilor legale in vigoare) in valoare de 934,83 milioane lei (203 milioane euro).

Modificarea alocatiilor de la bugetul de stat sub forma transferurilor, investitiilor, rambursarilor  de credite externe si a programelor cu finantare din fondurile externe se numara printre schimbarile preconizate in proiectul de act normativ ce vizeaza aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al CFR SA, informeaza nota de fundamentare.

Potrivit proiectului de buget rectificat pe 2017, CFR SA estimeaza cheltuieli totale  de 4,39 miliarde lei (956 milioane euro), suma fiind egala cu cea a veniturilor, astfel ca balanta profit/pierdere se va incheia pe zero.

Cheltuielile pentru investitii sunt in valoare de 1,87 miliarde lei (409 milioane euro).

Cheltuielile cu personalul insumeaza  1,19  miliarde lei (260 milioane euro). Din aceasta suma, fondul de salarii este de 899,85 milioane lei (196 milioane euro), cu bonusuri totalizand 77,14 milioane lei (17 milioane euro).

La capitolul „alte cheltuieli financiare” se preconizeaza suma de 2,17 miliarde lei (473 milioane euro). Din aceasta suma, cheltuielile financiare sunt in valoare de 272,47 milioane lei (59,3 milioane euro).

Bugetul CFR SA rectificat pe 2017 cuprinde plati restante in valoare de 58,25 milioane lei (12,68 milioane euro) si creante restante in valoare de 1,10 miliarde lei (239,56 milioane euro).

Ministerul Transporturilor a supus aprobarii, de catre Guvernul Romaniei, proiectul de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al CFR SA, rectificat pe anul 2017.

Proiectul de act normativ a fost publicat la 6 noiembrie pe site-ul ministerului de resort, iar data limita pana la care pot fi trimise propuneri si observatii este  17 noiembrie.