spot_img
vineri, martie 24, 2023
spot_img

”Eficiență” marca SRI la Palatul CFR: Cheltuieli salariale mai mari și productivitate mai mică

Bugetul Palat CFR rectificat pe 2022 a fost întocmit de Ministerul Transporturilor. O primă concluzie care se desprinde din cifrele prezentate de societatea condusă de fostul agent SRI Petre Ungureanu este că se majorează cheltuielile salariale, în vreme ce productivitatea muncii scade.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a postat pe site-ul propriu, în dezbatere publică, proiectul de Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” – S.A.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Bugetul Palat CFR rectificat pe 2022. Cheltuielile cresc mai mult decât veniturile

Pentru anul în curs, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat inițial prevedea venituri totale în valoare de 17.400,67 mii lei, cheltuieli totale în valoare de 13.899,81 mii lei și un profit brut de  3.500,86 mii lei. Profitul era estimat în scădere cu 18,12% față de cel consemnat la finele anului trecut, așa cum a scris Club Feroviar la vremea respectivă.

Între timp, a venit execuția bugetară la șase luni, iar societatea trage din greu să mențină profitul la finele anului la același nivel cu cel estimat inițial. Veniturile totale se majorează cu 1,41%, respectiv cu suma de 245,87 mii de lei, ajungând la 17.646,54 mii de lei. Numai că și cheltuielile cresc, cu un procent mai mare, de 1,77% (245,87 mii de lei în valoare absolută), până la 14.145,68 mii de lei.

Cheltuielile de natură salarială se majorează față de 2021

În acest caz, o influență semnificativă o are majorarea, cu 8,45% față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, a cheltuielilor cu personalul, care ating nivelul de 4.316,26 mii de lei. Dacă luăm în calcul strict cheltuielile de natură salarială, acestea au fost estimate în creștere cu 13,27% (un plus de 445,51 mii de lei în valoare absolută), adică un total de 3.802,89 mii de lei, față de 3.357,38 mii de lei în anul 2021.

Prima explicație pentru această creștere dată de oficialii ministerului, în documentul menționat, pare să fie ruptă de realitate: „Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 445,51 mii de lei se datorează creșterii cheltuielilor de natură salarială, cu suma de 423,02 mii de lei, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022, așa cum a fost  stabilit în Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026, conform art. 48 alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021”. Cu alte cuvinte, Comisia de Prognoză a estimat că vor crește prețurile și automat s-au majorat chletuielile de natură salarială, fără să fi fost emisă o decizie administrativă în acest sens.

Cea de-a doua explicație dată de minister este mult mai ancorată în realitate, și anume majorarea valorii tichetelor de masă. Aici însă influența este neglijabilă, de doar 22,49 mii de lei, așa cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Bugetul Palat CFR rectificat pe 2022. Scade productivitatea muncii

În vreme ce cheltuielile salariale cresc, scade productivitatea muncii, după cum se arată negru pe alb în documentul citat: ”productivitatea muncii, în valoare de 385,41 mii de lei/persoană, a fost estimată în procent de 95,62% față de cea realizată în anul 2021”.

Citind mai departe, găsim o informație care, la prima vedere, pare să contrazică cele prezentate mai sus: ”câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 5.831,82 lei/salariat, a fost estimat în procent de 94,29% față de cel realizat în anul 2021”. Dacă studiem însă mai atent, găsim și explicația.

Întâi ni se spune că numărul de personal prognozat la finele anului 2022, de 46 salariați, a fost estimat în scădere cu trei angajați față de cel aprobat în anul 2021. Apoi, se precizează faptul că numărul mediu (sublin. ns.) de salariați estimat în anul 2022, de 45 de salariați, este mai mare cu doi angajați față de cel aprobat în anul 2021. Rezumând, la finele anului vor fi mai puțini angajați decât în 2021, dar până atunci numărul lor este mai mare.

Cheltuielile totale la 1.000 de lei venituri, în creștere

Cum scade productivitatea muncii, nu ne surprinde faptul că se majorează cheltuielile totale la 1.000 de lei venituri totale. Acestea, în valoare de 801,61 lei, au fost estimate în creștere cu 7,04% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2021.

În final, o altă informație care vine să confirme ”eficiența” conducerii GEI Palat CFR: ”indicele de creştere al cheltuielilor, de 9,55%, este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor, de 2,34%”.

Ultimele Articole