spot_img
sâmbătă, august 13, 2022
spot_img

Bugetul CFR SA pe 2022: Investiții de un miliard de euro, duble față de anul trecut

Bugetul CFR SA pe 2022, pus joi în dezbatere publică, este construit pe baza unor investiții prognozate de 1,17 miliarde de euro, duble față de anul trecut. Pe de altă parte, pierderea estimată la finele exercițiului financiar este de aproximativ 120 de milioane de euro, rezultatele financiare ale companiei de infrastructură fiind grav afectate de creșterea prețurilor la motorină și energie electrică.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat joi, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.

Veniturile totale pentru anul în curs au fost estimate în creștere faţă de cele realizate/preliminate în 2021 cu 16,07 %, respectiv cu suma de 636.476,96 mii lei, de la 3.960.348,15 mii lei (anul 2021) la 4.596.825,11 mii lei (anul curent). Se estimează că veniturile din exploatare se vor majora cu 16,25% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2021, de la 3.868.032,33 mii lei (anul 2021) la 4.496.614,81 mii lei (anul 2022). Veniturile din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) au o valoare preliminată pentru anul 2022 de 886.107,00 mii lei și reprezinta 7,34% din veniturile totale de exploatare. La rândul ei, cifra de afaceri a fost estimată cu o creştere de 6,51% faţă de cea preliminata/realizată în anul 2021.

De cealaltă parte, cheltuielile totale estimate pentru anul în curs sunt de 5.184.698,94 mii lei, mai mari cu 29,86% faţă de valoarea din 2021. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 98,26%. Cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere cu 30,29% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 5.094.671,94 mii lei.Cresc vertiginos cheltuielile cu motorina și energia electrică

Creșterile amețitoare la carburanți și la energie electrică se reflectă și bugetul CFR SA pe 2022. Astfel, pentru acest an cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în creștere cu 58,48% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 705.847,79 mii lei (anul 2021) la 1.118.620,30 mii lei (anul 2022).

Din totalul acestora, cheltuielile privind stocurile au o pondere de 58,42%. Acestea din urmă au fost programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs în creștere cu 174,61%, respectiv de la 237.951,72 mii lei (anul 2021) la 653.449,71 mii lei (anul 2022), „creștere care a fost generată de creșterea majoră a prețului la energia electrică, gaze naturale, combustibil”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Și lucrările de întreţinere și reparaţie a infrastructurii feroviare vor costa mai mult. La capitolul Cheltuieli cu serviciile executate de terți, care au o pondere de 14,36% în cheltuielile cu bunuri și servicii, a fost prevăzută o creștere cu 59,70%, respectiv de la 100.575,74 mii lei (anul 2021) la 160.619,27 mii lei (anul 2022).


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Crește numărul de salariați, prin preluarea Electrificare CFR și a unor secții abandonate de OTF privați

Cheltuielile cu personalul au fost estimate în creștere cu 24,26% faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Această informație a fost prezentată în exclusivitate de Club Feroviar încă de ieri:

EXCLUSIV Ce se întâmplă cu salariile și tichetele de masă la CFR SA în 2022

Nu vom relua informațiile cuprinse în articolul de mai sus, însă Nota de fundamentare a bugetului CFR SA pe 2022 aduce unele precizări referitoare la creșterea chletuielilor de natură salarială.

Astfel, pentru anul 2022, la valoarea de 1.608.359,02 mii lei, reprezentând cheltuiala de natură salarială realizată anul trecut, se adună valoarea de 391.246,86 mii lei, rezultată din: majorarea salariului minim pe economie; preluarea personalului secțiilor neinteroperabile; preluarea salariaților Electrificare CFR SA; aplicarea indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, începând cu data de 1 aprilie 2022, aferentă salariaților CFR SA; influența bonusurilor aferente.

Numărul de personal estimat pentru finele anului 2022 este 25.613 salariati, față de 23.049 la finele anului trecut. În acest an au fost preluați 314 salariați, ca urmare a predării/preluării unor secții de circulație neinteroperabilă. Alți 2.250 de angajați au fost preluați, din data de 15 februarie, prin absorbția societății Electrificare CFR SA.Investiții de 1,17 miliarde de euro, cuprinse în Bugetul CFR SA pe 2022

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru acest an au fost estimate în creștere cu 116,80% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2021, respectiv de la 2.670.287,78 mii lei la 5.789.165,02 mii lei.

Acestea vor fi asigurate din: surse proprii în valoare de 148.957,02 mii lei; alocații de la buget pentru investiții, în valoare de 180.216 mii lei; alte surse, în valoare de 5.459.992 mii lei (alocații de la buget pentru rambursări de credite externe, fonduri externe nerambursabile pentru proiecte aferente cadrului financiar 2014-2020, fonduri externe nerambursabile, pentru proiecte cu finanțare din Mecanismul pentru Interconectarea Europei, perioada 2014-2020).

Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2022 vor fi în creștere cu 123,24 mii lei față de cele realizate anul trecut, respectiv de la 2.593.249,70 mii lei la 5.789.165,02 mii lei.

Pierdere de 120 de milioane de euro prevăzută în bugetul CFR SA pe 2022

Pentru acest an, creanţele restante au fost estimate în scădere cu 13,32% față de cele preliminate/realizate în anul 2021. Pe de altă parte, plăţile restante pentru anul 2022 au fost estimate la 147.292,82 mii lei, în creștere cu 130.051,90 mii lei față de cele preliminate/realizate anul trecut.

Pentru anul 2022, se estimează un rezultat brut negativ (pierdere), în valoare de 587.873,83 mii lei. Cifra este mai mult decât dublă față de cea prognozată prin proiectul de buget pe anul trecut, de 247.662,51 mii lei, așa cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar.

Ultimele Articole