luni, aprilie 15, 2024
spot_img

Bugetul CFR IRLU pe 2023: scad pierderile și cresc salariile, prin aplicarea Statutului

Ministerul Transporturilor a întocmit bugetul CFR IRLU pe 2023, al cărui proiect l-a pus în consultare publică. Proiectul prevede o pierdere ceva mai mică decât cea consemnată la finele anului trecut și o creștere a cheltuielilor salariale, determinată în parte de aplicarea Legii 195/2020 privind Statutul personalului feroviar.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje – CFR IRLU SA, filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA.

Veniturile totale au fost estimate în creștere cu 23,36% faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022, ajungând la valoarea de 119.222,20 mii lei. De cealaltă parte, cheltuielile totale au fost estimate pentru anul 2023 la valoarea de 132.749,90, mii lei, mai mari cu 20,10% faţă de cele preliminate/realizate anul trecut.Cheltuielile cu salariile cresc cu aproape 34%

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 94.019,06 mii lei, au fost estimate pentru acest an în creștere cu 33,17%, față cele aprobate în anul 2022 prin Ordinul comun nr. 2159/3918/2021/2022.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 91.611,47 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 33,88%, respectiv cu suma de 23.184,60 mii lei,  faţă de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială a fost cauzată de: reîntregirea acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022, cu suma de 6.040,10 mii lei, dar și de acordarea, în acest an, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative în valoare de 17.144,50 mii lei,  respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2020 privind Statutul personalului feroviar, începând cu data de 1 iulie 2023.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 5.237,50 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 20,33% față de cel preliminat/realizat în anul 2022.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2023, de 1.041 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în anul 2022. Numărul mediu de salariaţi de 1.041 salariați a fost estimat în scădere cu 37 salariați față de cel aprobat  în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022. Între timp, vor avea loc ieșiri la pensie din rândul personalului CFR IRLU.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Și indemnizațiile pentru posturile de conducere se majorează cu peste 33%

Cresc și cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, până la valoarea de 566,59 mii lei. Având în vedere că prin bugetul pe 2022, așa cum a fost prezentat la vremea respectivă de Club Feroviar, aceste cheltuieli erau prevăzute la 424,8 mii lei, rezultă o creștere de 33,37%.

Pentru directori, suma alocată în acest an este de 369,07 mii lei, iar pentru Consiliul de Administrație – de 197,52 mii lei.

Bugetul CFR IRLU pe 2023 prevede pierderi la finalul anului

Și pentru acest an societatea a programat un rezultat brut negativ (pierdere), în valoare de 13.527,70 mii lei, în scădere cu 2,59% față de cea preliminată/realizată la data de 31 decembrie 2022.

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 280 mii lei, au fost estimate în creștere cu 42,05% faţă de cele  preliminate/realizate în  anul 2022 și sunt constituite din  surse proprii. Pe cale de consecință, și cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023, în valoare de 280 mii lei, au fost estimate în creștere cu 42,05%  față de cele preliminate/ realizate la data de 31 decembrie 2022.

Plăţile restante, în valoare de 26.000 mii lei, au fost programate în scădere cu 1,58% față de cele preliminate/realizate la sfârșitul anului trecut. Creanțele restante, în valoare de 2.000 mii lei, au fost programate în scădere cu 48,87%.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății CFR IRLU SA a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea  nr. 4 din data de 23 martie 2023 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.2/23 martie 2023. Bugetul CFR IRLU pe 2023 a fost supus consultării Sindicatului Național Reparații Locomotive.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC susține de 25 de ani rolul inginerilor consultanți

  Asociație profesională nonguvernamentală, apolitică și nonprofit, Asociația Română a Inginerilor Consultanți (ARIC), grupează companii și specialiști din domeniul proiectării și consultanței inginerești. Înființată în anul...

Ultimele Articole