spot_img
vineri, iulie 1, 2022
spot_img

BREAKING A apărut bugetul CFR Călători pe 2021, varianta oficială. Pierderile scad cu 4,35%

După aproape șapte luni de la începutul anului, Ministerul Transporturilor a pus, în final, în dezbatere publică bugetul CFR Călători pe 2021. Documentul prevede o scădere a pierderilor, însă nu semnificativă și o reducere a numărului de angajați față de 2020. Plățile restante nu vor înregistra o scădere drastică nici în acest an.

Adrian Bărbulescu

bugetul CFR Călători pe 2021 trenuri anulate

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus marți, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. Până în prezent, au mai fost vehiculate variante ale bugetului pe acest an al operatorului feroviar de stat, însă acum se pare că avem de-a face cu varianta finală.

În ciuda declarațiilor belicoase ale ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, și ale prim-ministrului Florin Cîțu privind reducerea drastică a pierderilor la CFR Călători, diminuarea rezultatului negativ nu este spectaculoasă, dacă analizăm proiectul de act normativ.

Pierderea nu se reduce semnificativ în bugetul CFR Călători pe 2021

Astfel, la data de 31 decembrie 2020, CFR Călători a înregistrat un rezultat brut negativ în valoare de 376.488,02 mii lei (pierdere) și plăți restante în valoare de 254.768,29 mii lei. Prin proiectul de BVC pus în dezbatere publică se propune ca pierderile brute să se reducă la 360.102 mii lei, iar plățile restante la 250.000 mii lei. După cum se arată chiar în nota de fundamentare a proiectului, pierderea va scădea cu 4,35%, iar plățile restante se vor diminua cu 1,87% (4.768,29 mii lei în valoare absolută), comparativ cu situația consemnată la finele anului trecut. Dacă privim cumulat, pierderile contabile din anii precedenți ajung la valoarea de 2.020.861 mii lei (echivalentul a peste 400 milioane de euro).

Peste 70% din plățile restante sunt către CFR SA, pentru neplata TUI

Dar să vedem situația plăților restante. ”La data de 31.12.2020 din totalul sumei de 254.768,29 mii lei, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători S.A.  înregistrează suma de  178.633 mii lei față de Compania Națională  CFR S.A. care reprezintă cca 70% din totalul  plăților restante, iar diferența de 30%  se  înregistrează la alți furnizori”, se arată în nota de fundamentare. Mai pe românește, operatorul feroviar nu a plătit la timp Tariful pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI), ceea ce a cauzat dificultăți financiare serioase pentru CFR SA, inclsiv întârzieri la plata salariilor.

După ce că reducerea programată a plăților restante este cu un procent mic, nici acesta nu este sigur, ci supus unor condiționalități: ”Reducerea plăților restante în anul 2021 poate fi realizată doar prin realizarea targetului de încasări directe prognozat în proiectul de buget pentru anul 2021, prin încasarea la zi a tuturor creanțelor de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, precum și prin alocarea  compensației bugetare la nivelul necesarului”.

Cu 1.000 de salariați mai puțin față de anul trecut

Nivelul cheltuielilor de natură salarială  prezintă o scădere  cu 3,98%, respectiv cu  40.847 mii lei,  față de cele programate și aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin H.G. nr.861/2020. Pentru acest an, ele includ și influența  de 240 mii lei care reprezintă reîntregirea cu sumele aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară.

Numărul de personal programat la finele anului 2021 va fi mai mic față de cel programat și aprobat la finele anului 2020, cu 1.000 de salariați. Reducerea de personal nu va fi chiar atât de mare, având în vedere că la finele anului trecut erau 12.084 și pentru sfârșitul lui 2021 sunt programați 12.000. Numărul de personal programat în anul 2020 era de 13.014 salariați. Făcând calculul, se vor mai elibera 84 de posturi, ceea ce se poate realiza pe cale naturală, cum ar fi prin pensionări.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Câștigurile salariale din 2020, afectate de starea de urgență

În ceea ce privește nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021, acesta este mai mare cu 8,52% față de cel realizat la data de 31 decembrie 2020, iar productivitatea muncii este mai mare cu 52,55%. Concret, pentru anul 2021, câștigul mediu pe salariat a fost stabilit la 6.772,64 lei brut, cu 8,52% mai mare decât cel realizat anul trecut, de 6.240,66 lei.

”Această creștere a câștigului mediu pe salariat în anul 2021 este posibilă  în condițiile în care societatea a redus cheltuielile de natură salarială în anul 2021 față de nivelul programat în ultimul buget aprobat pe anul 2020 (985.500 mii lei programat  în anul 2021 față de 1.026.347 mii lei programat în anul 2020), datorită faptului că în anul 2020 activitatea societății a fost redusă în contextul demersurilor legislative întreprinse de autoritățile române pe perioada stării de urgență/alertă,  fiind aplicate măsuri de reducere a programului de lucru al salariaților de la 5 la 4 zile pe săptămâna pe o perioada  de 3 luni și intrarea în somaj tehnic a salariaților afectați de întreruperea temporară a activității”, se arată în documentul citat.

De fapt, nu este vorba de o creștere foarte mare a venitului mediu. Ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a programului de lucru, intrarea în șomaj tehnic a salariaților afectați de întreruperea temporară a activității coroborate și cu reducerea numărului de personal (numărul de personal bugetat de 13.000 salariați s-a redus la 12.084 salariați în execuție), s-a înregistrat o economie a cheltuielilor de natură salarială față de nivelul bugetat în anul 2020, în valoare de 111.774,56 mii lei  (1.026.347 mii lei  bugetat anul 2020 versus 914.572,44 mii lei realizat anul 2020). În consecință, s-a consemnat diminuarea  câștigului mediu salarial realizat în anul 2020 la 6.240,66 lei față de cel estimat în bugetul anului trecut, de 6.502,22  lei.

Bugetul CFR Călători pe 2021. Investiții în scădere față de cele programate și în creștere față de cele realizate

În altă ordine de idei, sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 20,22% față de cele programate pentru anul trecut și în creștere cu 14,72% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2020.

Ele vor fi asigurate din surse proprii în valoare de 231.424,32 mii lei, astfel: amortizarea  în valoare de 153.532,20 mii lei; alte surse în valoare de 77.892,12 mii lei care se compun din sumele rămase din recapitalizarea aprobată în conformitate cu art.12, alin.3 din OUG nr.135/2020, modificată prin OUG nr.161/2020 în valoare de 72.470,20 mii lei și din sumele rămase din anul 2019 din fonduri de recapitalizare în valoare de 5.422 mii lei. Cheltuielile pentru investiții au fost estimate în scădere cu 20,22% față de cele programate pentru anul 2020 și în creștere cu 14,72% față de cele realizate la finele anului.

Creanţele restante pentru anul 2021 au fost estimate în creștere  cu 14,08%  față de cele realizate în anul 2020. Valoarea de 100.000 de lei reprezintă creanțe restante, estimate pentru anul 2021 și include sume de încasat prevăzute în sentințele rămase definitive din procesele câștigate cu Ministerul Trasporturilor și Infrastructurii și sume de încasat de la  Autoritatea pentru Reformă Feroviară reprezentând facilitați de călătorie, acordate anumitor categorii sociale, în baza unor legi speciale.

Promisiuni pentru îmbunătățirea rezultatelor financiare

În același document sunt prezente și promisiuni privind îmbunătățirea situației financiare a operatorului feroviar de stat: ”În anul 2021, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA va continua măsurile de îmbunătațire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

În nota de fundamentare a proiectului de BVC se mai menționează faptul că, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.38/22.07.2021 a fost avizat Planul de măsuri în vederea eficientizării activității SNTFC CFR Călători și care urmează să fie aprobat de reprezentanții Adunarii Generale a Acționarilor.

Ultimele Articole