spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

BREAKING. Noile reguli de circulație cu trenul și metroul

Ministerele Transporturilor, Administrației și cel al Sănătății au emis un nou ordin ce prevede, printre altele, noi măsuri de siguranță sanitară la circulația cu trenul și metroul, printre alte mijloace de transport. Ordinul prevede măsuri aferente noii stări alertă intrată în vigoare la 17 iunie.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Ordinul 1082/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial 526 de vineri, 19 iunie, și stabilește măsurile ce se impun a fi implementate în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, în condițiile ridicării progresive a restricțiilor.

Ordinul cere ca pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport:

– să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/ debarcare, terminale de aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, precum și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/ stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologie la intrarea în tară;

– să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

– să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/ debarcare, terminale de aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.
Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/ debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

Pentru reluarea/desfășurarea activităților specifice, instituțiile și autoritățile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor elaborează și aprobă proceduri de sistem corelate cu restricțiile impuse de autoritățile statului român, în contextul manifestării pandemiei generate de COVID-19.

Vechile prevederi, anulate

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, se abrogă.
Ordinul cuprinde câte o anexă pe fiecare mijloc de transport.

Măsurile obligatorii în trenuri și gări

Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor și pe toată durata călătoriei.
Șeful de tren/Conductorul are obligația să vizualizeze biletul de călătorie, fără să îl atingă.

Este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, pentru comercializarea cu amănuntul a produselor preambalate.
Garniturile de tren trebuie salubrizate și igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă.

Operatorii feroviari promovează vânzarea on-line a biletelor și utilizează cu prioritate biletele electronice.
Operatorii feroviari pun în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs, acolo unde este tehnic posibil și eficient din punct de vedere economic.

Operatorii feroviari stabilesc și aduc la cunoștința publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activității și de zona de desfășurare a acesteia.

Obligațiile administratorilor stațiilor de cale ferată

Administratorii stațiilor de cale ferată montează dozatoare cu dezinfectant pe bază de alcool în punctele de acces în stație.

Zonele de preluare a călătorilor (stații de taxi, parcări) vor fi amplasate față de zona de acces/ieșire la o distanță care să nu determine aglomerarea de persoane.

Este permisă funcționarea spațiilor comerciale situate în spațiul stației de cale ferată, atât în clădirea stației, cât și la peron, în care se vând produse ambalate, fără a fi permis consumul în interiorul acestora; operatorii economici au obligația de a lua măsuri pentru evitarea aglomerării de persoane în interiorul spațiilor comerciale.

Administratorii stațiilor de cale ferată organizează fluxuri de îmbarcare/debarcare distincte, pe care le semnalizează de la intrarea în gară până pe peron, cu separatoare sau benzi aplicate pe pardoseală.

Administratorii stațiilor de cale ferată iau măsuri pentru ca funcționarea caselor de bilete să se realizeze pe principiul un ghișeu deschis, unul închis, dacă poziționarea ghișeelor nu permite din construcție asigurarea distanței sociale; fluxurile de acces la ghișeu/plecare de la ghișeu vor fi marcate cu separatoare. Administratorii stațiilor de cale ferată prevăd fluxuri de acces/plecare și la ghișeele de informații, automatele de vânzare a titlurilor de călătorie și zonele de depunere a bagajelor.

În stațiile de cale ferată dotate cu instalații de sonorizare, periodic vor fi făcute anunțuri cu recomandări referitoare la noul coronavirus.

Pe fiecare flux din stație se vor monta pe pardoseală autocolante care să atenționeze cu privire la distanța minimă de siguranță ce trebuie respectată.
În spațiul stației de cale ferată, inclusiv în toaletele publice, se fac periodic acțiuni de dezinfecție. În zonele intens circulate, operațiunile de dezinfecție se fac la intervale de cel mult 4 ore.
Pe scaunele existente în stația de cale ferată se vor semnaliza prin aplicarea de autocolante locurile unde se pot așeza persoanele – de preferat, un loc ocupat, unul liber.
Pe peron se va permite doar accesul persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziționării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, acestea vor anunța reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistenței pentru persoanele respective.
În stațiile cu mai multe peroane comune se va evita, dacă este posibil, alocarea aceluiași peron pentru două trenuri, indiferent dacă trenurile pleacă sau sosesc în gară.

Măsuri și reguli pentru transportul cu metroul

Pentru accesul în stațiile de metrou, pe durata șederii în aceste stații și pe toată durata călătoriei cu metroul este obligatorie purtarea măștii de protecție.

Vor fi expuse afișe de tip ghid cu regulile de bază ce trebuie respectate pe timpul călătoriei cu metroul.
Se vor amplasa autocolante de avertizare pentru distanțare socială la cabinele de acces metrou.
În dreptul punctelor de vânzare titluri de călătorie și în dreptul automatelor de vândut cartele se vor amplasa autocolante de avertizare pentru păstrarea de către călători a distanțării sociale.

În stațiile de metrou, prin intermediul instalațiilor de sonorizare, se vor face anunțuri cu privire la păstrarea distanței și a respectării măsurilor impuse de autorități.

 

Dispoziții controversate privind intervalul de circulație

Ordinul obligă la respectarea unor intervale minime de circulație  a trenurilor, fapt inexplicabil care va duce la aglomerarea trenurilor.

Astfel:

Pe magistralele 1 + 3 vor circula 32 de trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 6 minute, iar pe distanța comună a celor două magistrale, Nicolae Grigorescu-Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3 minute.

Pe Magistrala 2 vor circula 21 de trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 3 minute.

Pe Magistrala 4 vor circula 4 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 11 minute, până la punerea în funcțiune a sistemului de siguranță a traficului pe distanța parc Bazilescu-Străulești.

Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru transportul în picioare, cât și pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanța minimă de siguranță între pasageri.

Trenurile de metrou vor fi igienizate zilnic, prin intermediul unei proceduri industriale, denumită nebulizare.

Atât spațiile publice, cât și suprafețele comune cu care călătorii intră în contact pe timpul călătoriei cu metroul se igienizează prin utilizarea de soluții biocide pentru dezinfectat suprafețe.

Ultimele Articole