spot_img
luni, iulie 4, 2022
spot_img

BREAKING. CNSC infirmă desemnarea ofertei de rame electrice a Astra – CRRC drept câștigătoare

Veste proastă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dat dreptate companiilor Alstom și Siemens privind oferta depusă de Astra Vagoane – CRRC la licitație de rame electrice a ARF. Autoritatea este obligată să reanalizeze oferta CRRC Astra în cel puțin trei puncte.

Doru Cireașă

ARF are la dispoziție 60 de zile pentru a pune în practică deciziile CNSC, se arată în decizia emisă de Consiliu vineri 29 noiembrie și disponibilă pe situl de internet a acestuia.

Ce a decis CNSC și ce nereguli a găsit.

În primul rând CNSC dă dreptate nemulțumiților privind consumul de energie declarat al ramelor. Reamintim că consumul declarat de cei trei a variat între 3,79 kwh/km și 5,74 kwh/km, cel mai mic fiind cel declarat de asocierea sino-română. Consumul mic a fost însă contestat de competitorii europeni, aceștia afirmând că un consum atât de mic e imposibil.

De aceea CNSC a decis: „Dispune comisiei de evaluare ca, împreună cu experţii cooptaţi sau prin cooptarea unor experţi suplimentari, să stabilească un unic mod de calcul al consumului de energie electrică mediu/km, pentru RE-R fără călători, în condiţiile stabilite la capitolul 3.27(Pct. 11.7 din Caietul de sarcini), conform motivării. După stabilirea acestei unice metode/algoritm/mod de calcul, comisia de evaluare va introduce parametrii proprii prezentaţi de cei trei ofertanţi, împreună cu indicatorii obligatoriu impuşi prin documentaţia de atribuire şi va stabili valorile finale pentru costul consumului de energie pe 15 ani pentru fiecare ofertă în parte”.

Un alt aspect unde contestatarilor europeni li s-a dat dreptate este absența unei rame omologate, verificate în funcționare de către asocierea plasată pe primul loc, CRRC – Astra. Dispune comisiei de evaluare şi experţilor cooptaţi analiza suplimentară privind îndeplinirea cerinţei de la pct. 1.2.1 din caietul de sarcini, prin care autoritatea contractantă a impus ca vehiculul să fie bazat pe „un design dovedit (verificat în exploatare) şi care să îndeplinească cerinţele specificate în caietul de sarcini”. Dispune comisiei de evaluare să-i solicite ofertantului CRRC-Astra un calendar realist privind implementarea standardelor de interoperabilitate, a obţinerii autorizaţiilor şi avizelor obligatorii, probat pe prezentarea unor demersuri anterioare similare finalizate cu succes, conform motivării”, se arată în decizie.

Pe cale de consecință nemulțumirile Alstom și Siemens privind nerespectarea cerințelor referitoare la documentele DUAE pică. Reamintim că aceste firme au criticat depunerea necorespunzătoare a documentației DUAE în condițiile în care Sistemul de Achiziții Publice a fost nefuncțional, parțial, în acele zile.

Decizia CNSC anulează integral procesele verbale privind propunerile tehnice și cele financiare, a căror punctaje însumate a dus la desemnarea ofertei CRRC – Astra drept câștigătoare.

Cum a ajuns CRRC – Astra câștigătoare

Componenta preț din licitație a luat în calcul atât prețul de achiziție a ramelor, costurile de mentenanță pe o durată de 15 ani și cele cu consumul de energie. S-a considerat o distanță de aproximativ 96 milioane tren – kilometru, respectiv 40 de rame care parcurg 447 kilometri pe zi timp de 15 ani și funcționează 358 de zile funcționare pe an. Cele mai mici costuri unitare de întreținere au fost prezentate de Alstom (4,12 lei tren-km), Siemens (4,37 lei  tren – km) și CRRC – Astra (5,63 lei tren – km).

Ca valori de achiziție lucrurile au stat astfel: cel mai mic preț unitar a fost propus de chinezi (23,48 milioane lei, valori fără TVA), Siemens cu 31,23 milioane lei și Alstom cu 32,59 milioane lei.

O situație puțin de înțeles privește consumul de energie al ramelor. Astfel oferta Alstom prevede costuri cu energia pe durata de exploatare de 15 ani de 1,11 miliarde lei în condițiile în care chinezii susțin că trenurile lor vor consuma energie de 86,31 milioane lei, iar Siemens de 133,94 milioane lei.

Cele trei categorii de costuri însumate, respectiv cele de achiziție, mentenanță și alimentare cu energie au dus la plasarea chinezilor pe primul loc cu 80 de puncte, a companiei Siemens Mobility pe locul secund cu 70,97 puncte și Alstom pe locul 3 cu 69,99 puncte.

La capitolul factor tehnic despre care Club Feroviar a scris zilele trecute (număr locuri, termene livrare, autorizare UE) Alstom și CRRC au obținut  câte 9 puncte, iar Siemens 7,5 puncte. In final CRRC a obținut în total 89 de puncte, Alstom 78,69 puncte iar Siemens Mobility 78,47 puncte.

Potrivit informațiilor precedente deținute de Club Feroviar,  în cazul în care asocierea CRRC – Astra Vagoane va câștiga contractul, primele rame urmează să fie aduse din China însă următoarele vor fi asamblate la Arad. Deasemenea, mentenanța ramelor ar urma să fie făcută de Astra Vagoane Arad.

Ultimele Articole