marți, octombrie 3, 2023
spot_imgspot_img

Cele 130 de meserii sau funcții feroviare care te vor ajuta să ieși cu cinci ani mai repede la pensie

Pe ultima sută de metri din mandatul actualului ministru al Transporturilor, Lucian Bode, instituția a emis un proiect de ordin de ministru privind lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu metroul. Coroborat cu legea 195/2020 a statutului personalului feroviar, acestea vor fi persoanele care vor beneficia de pensionare anticipată cu cinci ani.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Cu excepția personalului administrativ, se poate spune că nu există angajat din transporturile feroviare care nu va beneficia de avantajele statutului personalului feroviar, potrivit proiectului de ordin publicat marți. Proiectul este disponibil aici.

Proiectul menționează nu mai puțin de 96 de funcții și meserii pe partea feroviară și 34 la metrou fiind vorba de un total de 130 de poziții.

Nu sunt incluși doar mecanici de locomotivă, impiegați, acari sau alte funcții cu responsabilitate maximă și stres aferent din domeniu, ci orice persoană care are activitate în domeniul feroviar. Regăsim pe listă informaticienii, casierii, directorii, magazinerii, managerii , inginerii, subinginerii, sudorii, verificatorii documenteleor de expediție etc.

Data limită pentru propunerea de observații este 21 decembrie.

reparații la infrastructură pe Magistrala 900

Meseriile și funcțiile de mai sus beneficiază de prevederile legii statutului personalului feroviar.

„(1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, dacă îndeplineşte condiţiile privind stagiul minim de cotizare şi vârsta standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul feroviar, care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puțin 30 de ani în activitățile prevăzute la art. 35, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul feroviar beneficiază, prin cumul, de reducerea prevăzută la alin. (2) şi de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă.

(4) Reducerea cumulată prevăzută la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.

(5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii ”.

Ministerul Transporturilor a publicat proiectul fix in ziua in care se împlinea termenul până la care trebuie stabilite meseriile și funcțiile în cauză potrivit Legii Statutului personalului feroviar.

Lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu metroul se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I”, spune legea, apărută în 7 septembrie în Monitorul Oficial.

Ultimele Articole