spot_img
sâmbătă, august 13, 2022
spot_img

Biletele de tren vor fi eliberate integral electronic. ARF a pornit licitația

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a scos la licitație realizarea unui sistem de ticketing, aceasta fiind o cerință legală veche, nerespectată până acum. Ofertele vor fi depuse până pe 18 ianuarie 2021.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

terminale pentru bilete în tren

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va achiziţiona un sistem informatic integrat dedicat, de tip „Sistem integrat, bază de date unică și furnizare de informații privind serviciul de ticketing al operatorului de transport feroviar de călători”, potrivit unui anunț de participare publicat recent pe situl de achiziții publice.

Sistemul va fi compus din:

 • o soluție software de tip „Colectare, asamblare și verificare date indicatori serviciu public și Calculul automat al subvențiilor acordate operatorilor de transport feroviar de călători”
 • o soluție software de tip „Emitere electronică de bilete la trenurile de călători în trafic intern”

Biletele de tren vor fi eliberate integral electronic. ARF a pornit licitația

„Sistemul de Colectare, Asamblare și Verificare Date Indicatori Serviciu Public și Calculul automat al subvențiilor acordate operatorilor de transport feroviar de călători” are obiectivul de a îndeplinii funcțiile de raportare și verificare a indicatorilor stabiliți pentru acordarea subvențiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători, prin:

 • Colectarea datelor primare referitoare la realizarea indicatorilor „călători-kilometru” și „tren-kilometru”, necesare la fundamentarea solicitărilor de acordare a subvențiilor pentru serviciul public (SP) în transportul feroviar de călători, conform criteriilor utilizate în legislația curent aplicabilă pentru cuantificarea prestației de serviciu public în transportul feroviar de călători,
 • Colectarea la nivel analitic a datelor de vânzare (legitimații de călătorie emise eligibile pentru subvenție), indiferent de canalul de distribuție,
 • Calculul automat al subvențiilor acordate,
 • Asamblarea datelor primare în corelație cu particularitățile contractelor încheiate pe perioada bugetară (an calendaristic),
 • Verificarea situațiilor centralizatoare rezultate, în vederea semnării și aprobării,
 • Arhivarea datelor,
 • Raportări statistice și analitice, interogări.

Sistemul va fi accesibil următoarelor categorii de utilizatori (grupuri interesate), în limita competențelor:

 • Operatorii de transport feroviar de călători (OTF-C) care au un contract valabil pentru serviciu public;
 • Autoritatea pentru Reformă Feroviară;
 • Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A..

Această componentă va fi o aplicație Web, care va avea următoarele funcționalități:

 • preluare date, calcul și validare situații centralizatoare pentru fiecare OTF-C;
 • acces controlat și securizat la datele și rapoartele furnizate prin sistem.

Cum va arăta sistemul de emitere electronică a biletelor

În ceea ce privește cea de-a doua componentă, anume „Emitere electronică de bilete la trenurile de călători în trafic intern”, aceasta este o platformă unică de vânzare de bilete pentru OTP-C, pentru toate canalele de distribuție ale acestora (ghișeu, aparat mobil, chioșc și Internet) și are obiectivul de a îndeplinii interoperabilitatea sistemelor de ticketing ale OTF-C, și care trebuie să îndeplinească următoarele funcții:

 • vânzarea de legitimații de călătorie de la un post electronic asistat de personal de tip casier;
 • vânzarea de legitimații de călătorie de pe un aparat mobil, tabletă sau smartphone sau similar;
 • vânzarea de legitimații de călătorie de la un automat de bilete care permite mai multe modalități de plată (Card bancar, Monetar etc);
 • vânzarea de legitimații de călătorie online (internet);
 • înregistrarea automată a datelor de vânzare în format electronic, către back-end –ul primului sistem pentru constituirea bazei de date comune, în vederea calculului automat al subvențiilor,

Printre facilitățile care vor trebui oferite de sistem, se numără:

 • vânzarea de legitimații de călătorie la orice tren, indiferent de operatorul de transport de călători public feroviar care îl operează;
 • rezervarea locurilor la trenurile oricărui operator de transport de călători feroviar;
 • decontul veniturilor între operatorii de transport de călători.
 • încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare și de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții.

Baza unică trebuia înființată acum patru ani

Înființarea unei baze comune, centralizate la eliberarea legitimațiilor de călătorie e o cerință veche de cel puțin patru ani.  ”Pentru crearea unei baze de date comune, operatorii de transport feroviar public de călători care au încheiat contracte de servicii publice vor asigura începând cu data de 1 ianuarie 2017 interoperabilitatea sistemelor de ticketing pe care le dețin, în conformitate cu reglementările în vigoare”, spune art 7 din HG 231/2016.

În absența unuia astfel de sistem, acordarea compensațiilor se face pe baza declarațiilor pe proprie răspundere, dificil de verificat. Valoarea estimativă a contractului este de 3,6 milioane lei, iar durata de implementare 24 de luni. Autoritatea de Achiziții Publice a dat la începutul lunii noiembrie aviz condiționat licitației, făcând cel puțin 20 de observații în privința documentației, fapt care a ridicat semne de întrebare privind profesionalismul cu care a fost realizată documentația.

Ultimele Articole