BEI va contracta consultantul pentru achizitia de material rulant in Romania

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a comunicat către Banca Europeană de Investiții (BEI) avizul său pentru Caietul de Sarcini, în vederea contractării serviciului de consultanță pentru achiziția de material rulant, potrivit acordului încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și a acceptului Direcției Generale Organismul Intermediar de Transport, din cadrul Ministerului Transporturilor. Firma de consultanță, selectată de către BEI, va întocmi documentația necesară pentru achiziția de material rulant.

Astfel, cu sprijinul experților Băncii Europeane de Investiții, va fi angajată, pe bază contractuală,  o firmă specializată ce va întocmi documentația pe care se va fundamenta achiziția de material rulant, având termen de finalizare sfârșitul lunii octombrie 2018.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a precizat că la începutul lui 2018, în luna ianuarie, a finalizat și semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene “Acordul de Implementare” a proiectelor finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, ceea ce înseamnă că întocmirea documentației necesare achiziției de material rulant va fi finanțată din fonduri europene.

O etapă sine-qua-non pentru a putea obține fonduri europene nerambursabile constă în elaborarea documentațiilor necesare pentru achiziția de material rulant, iar Autoritatea pentru Reformă Feroviară colaborează direct cu experții Bancii Europeane de Investiții ținând cont și de anvergura proiectului, în valoare de aproximativ 300 milioane euro.

Documentația constă în studii tehnice, economice și instituționale de o complexitate deosebită, care trebuie sa indice necesitatea, oportunitatea și eficiența achiziției materialului rulant și din care va rezulta numărul şi tipul de material rulant care va fi achiziţionat de către ARF pentru a fi utilizat în transportul public feroviar de călători.

Având în vedere faptul că achiziția de material rulant este un proiect major (cu o valoare mai mare de 75 milioane euro) și în conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului se impune ca documentația elaborată să fie avizată de către JASPERS sau de către Comisia Europeană.

După parcurgerea acestor etape, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aviza în cel mai scurt timp documentația mentionată anterior în CTE (Consiliul Tehnico-Economic) și după ce va primi avizul Ministerului Transporturilor și cel interministerial, va transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, spre validare, actele specifice și formularele precizate în legile în vigoare pentru achiziția materialului rulant.

După această etapă, ARF va publica documentația în Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.