miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Alte categorii de beneficiari de autorizații CFR gratuite valabile la IC și vagon de dormit single

În urma desprinderii din Autoritatea Feroviară Română (AFER) a Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR), Ministerul Transporturilor a decis să includă pe lista beneficiarilor de autorizații CFR gratuite și unele categorii de personal din cadrul ASFR.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat vineri, în consultare publică, proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind completarea anexei nr. 1.1 “Lista funcțiilor de conducere și control care beneficiază de autorizații de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului nr.112/1999” la anexa nr. 1 “Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române.

Până la data aplicării Ordonanței nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ASFR a funcționat ca organism independent în cadrul AFER, ai cărei angajați au beneficiat de autorizații de călătorie în interes de serviciu și interes personal pe Căile Ferate Române și permise de călătorie pentru membrii de familie. În urma aplicării actului normativ menționat, AFER s-a reorganizat prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți din patrimoniu corespunzătoare activității și personalului din domeniul siguranței și licențierii pentru transport feroviar și transmiterea acestei părți către ASFR. Personalul încadrat la ASFR beneficiază de autorizație de călătorie pe calea ferată, atât în interes personal, cât și în interes de serviciu, conform Legii nr.195/2020 privind Statutul personalului feroviar, iar membrii de familie – de legitimații de călătorie gratuite pe calea ferată.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Beneficiarii de autorizații CFR gratuite la IC sau vagon de dormit single

În consecință, ministerul solicită modificarea OMT nr. 1697/2012, prin includerea în cadrul Anexei 1.1.: “Lista funcțiilor de conducere și control care beneficiază de autorizații de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 “, după punctul 12 a trei noi puncte, respectiv punctele 13 – 15 cu următorul cuprins:

  1. Funcțiile din cadrul Autorităţii de Siguranță Feroviare Române – ASFR care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu mențiunile “Valabilă la tren IC” şi “ Valabilă la VD – single” sunt următoarele:

– Director General;

– Director;

– alte funcții pe baza fundamentării necesității, cu avizul Direcției Transport Feroviar și Direcției Economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

  1. Funcțiile din cadrul Autorităţii de Siguranță Feroviare Române – ASFR care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile “Valabilă la tren IC” şi “Valabilă la VD” sunt următoarele:

– Consilier Director General;

– Inspector Șef Teritorial;

– Șef serviciu;

– Inspector de stat;

– alte funcții pe baza fundamentării necesității, cu avizul Direcției Transport Feroviar și Direcției Economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

  1. Funcțiile din cadrul Autorităţii de Siguranță Feroviare Române – ASFR care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunea “Valabilă la tren IC” sunt următoarele:

– membrii Consiliului de conducere;

– expert;

– consilier juridic;

– referent;

– economist;

– auditor;

– analist;

– programator;

– inginer de sistem;

– alte funcții pe baza fundamentării necesității, cu avizul Direcției Transport Feroviar și Direcției Economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Ultimele Articole