Autoritatea de Achizitii da peste cap licitatiile in pregatire din industria feroviara

Modificari de ultima ora aduse legislatiei achizitiilor publice obliga autoritatile contractante sa refaca documentatiile de licitatie, daca nu a fost publicat anuntul de participare. Schimbarile afecteaza toate licitatiile in pregatire din zona feroviara, dar si pe cele din infrastructura rutiera, etc.

20 martie 2019

Modificari de ultima ora aduse legislatiei achizitiilor publice obliga autoritatile contractante sa refaca documentatiile de licitatie, daca nu a fost publicat anuntul de participare. Schimbarile afecteaza toate licitatiile in pregatire din zona feroviara, dar si pe cele din infrastructura rutiera, etc.

In Monitorul Oficial 215 din data de 19 martie 2019 s-a publicat Ordinul 1017 din 20 februarie 2019 „privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat”.

Ordinul ANAP se aplica contractului de achiziţie publică/sectorială de produse si anunţului de participare/de participare simplificat pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru de produse, dupa cum arata prevederea in cauza.

Obligativitatea se aplica procedurilor de atribuire iniţiate după data publicării prezentului ordin. „Prin procedură de atribuire iniţiată se înţelege orice procedură pentru care s-a publicat un anunţ de participare/de participare simplificat după data publicării prezentului ordin”, explica Ordinul.

Practic, autoritatile contractante vor avea obligatia de a folosi la procedurile de achizitie documentatii tip care vor include:

  • secţiunea I – Document unic de achiziţii european (DUAE);
  • secţiunea II – Instrucţiuni pentru candidaţi/ofertanţi;
  • secţiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse;
  • secţiunea IV – Contract de achiziţie publică/sectorială de produse;
  • secţiunea V – Formulare şi modele de documente

Sectiunile sunt detaliate in doua anexe la ordinul ANAP mentionat. Prevederile vor da bataie de cap insa autoritatilor contractante. In asteptarea bugetului de stat, multe autoritati contractante au intocmit documentatii de achizitie, asteptand aprobarea bugetului de stat, pentru a putea da drumul la licitatii. Legea finantelor publice interzice licitarea de lucrari, servicii si produse, daca lipsesc prevederile bugetare pentru acestea.

Este de neinteles de ce ordinul ANAP nu a fost emis mai din timp, astfel incat autoritatile contractante sa intocmeasca documentatii in conformitate cu noua prevedere. Pare-se ca ordinul a asteptat aprobarea bugetului parca pentru a incurca toate licitatiile  a caror lansare se pregatea. Iarasi este neclar de ce intrarea in vigoare a ordinului a trebuie sa fie imediata, fara a lasa autoriitatilor contractante un ragaz de conformare, de cateva luni, astfel incat aceste autoritati sa stie ce le asteapta si sa inceapa noile documentatii pe ultimele prevederi fara a arunca la cos cee ace au pregatit pana acum. Ordinul ANAP ar putea avea ca effect un blocaj al lucrarilor de infrastructura intr-un moment in care este atat de multa nevoie de acestea. Deblocarea licitatiilor va dura cateva luni, timp in care documentatiile vor trebui refacute.

Ordinul si anexele mentionate sunt disponibile aici si aici