miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Se caută firmă care să furnizeze 20 de automate pentru bilete de transport la Cluj-Napoca

Se caută o firmă care să furnizeze 20 de automate pentru bilete de transport la Cluj-Napoca, pentru suma de 400.000 de euro.

Primăria Cluj-Napoca a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație cu titlul ”Achiziționarea de automate stradale pentru eliberare carduri nenominale, încărcare titluri de transport bilete și abonamente electronice pe carduri de transport”. Cantitatea de automate stradale este de 20 de bucăți, iar valoarea estimată pentru acestea este de 2.000.000 de lei fară TVA.

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta doar în proporție de 40%. Alți 20% se vor acorda pentru garanția acordată produselor furnizate, iar restul de 40% pentru componenta verde. Algoritm de calcul: Autoritatea contractantă va acorda punctaj produselor care utilizează energie regenerabilă-procent din puterea instalată. Se va acorda punctaj în funcție de procentul din puterea instalată aferentă produsului care utilizează energie regenerabilă. Soluția de utilizare a energiei regenerabile va fi susținuta prin specificarea în cadrul Propunerii Tehnice a tehnologiilor și materialelor pe care ofertantul le va utiliza și însoțite de documente justificative emise de producător.

Cerințe pentru participarea la licitația pentru furnizarea a 20 de automate pentru bilete de transport la Cluj-Napoca

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită experiență similară. Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similară prin furnizarea de produse similare celor descrise în caietul de sarcini, duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor trei ani. Cerința minimă se va îndeplini din maximum trei contracte însumând cel puțin două milioane de lei fară TVA. Prin produse similare se va înțelege furnizarea de echipamente de taxare pentru sisteme de transport.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 17 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 17 martie 2024.

Ultimele Articole