spot_img
marți, februarie 7, 2023
spot_img

CFR SA vrea să contracteze servicii de auditare financiară pe Brașov-Sighișoara

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vrea să contracteze servicii de auditare financiară pe Brașov-Sighișoara, în cadrul procesului de modernizare.

auditare financiară pe Brașov-Sighișoara

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului <Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara> – LOT 1 – subsecțiunile 1. Brașov – Apața, 3. Cața – Sighișoara; Servicii de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului <Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componența a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara> – LOT 2 – subsecțiunea Apața – Cața”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 450.000 de lei, echivalentul a aproximativ 92.000 de euro. Contractul este împărțit în două loturi, după cum urmează:

  1. Servicii de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara” – LOT 1 – subsecțiunile 1. Brașov – Apața, 3. Cața – Sighișoara.

Valoarea estimată fără TVA: 225.000 de lei.

  1. Servicii de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului: LOT 2 – „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara” – LOT 2 – subsecțiunea Apața – Cața.

Valoarea estimată fără TVA: 225.000 de lei.
<

Conferinţa de Infrastructură 2021

Anul European al căilor ferate valorifică potențialul transportului feroviar

Organizată de data aceasta în format online, Conferința de Infrastructură 2021 va continua tradiția evenimentelor trecute, de a aduna la același prezidiu atât administratori de infrastructură feroviară, cât și companii care execută construcția sau modernizarea infrastructurii feroviare.

Aceștia vor analiza și prezenta proiectele finalizate până acum, pe cele în derulare, dar și pe cele ce urmează să fie licitate sau pentru care se vor semna noi contracte de finanțare.

ÎNREGISTRARE

Auditare financiară pe Brașov-Sighișoara. Condiții de participare la licitație

Pentru participarea la licitație, se solicită experiență similară. Ofertantul va prezenta principalele servicii de audit financiar prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani de zile, calculați retroactiv de la data limită a depunerii ofertei, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, din care să rezulte că valoarea cumulată a contractelor este cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Această valoare este obținută prin însumarea valorilor a cel mult cinci contracte. Lista va cuprinde informații privind numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.

Valoarea garanției de participare este de 2.250 de lei pentru fiecare dintre cele două loturi. Garanția de participare este în lei, valabilă patru luni de la termenul limită de depunere a ofertelor și va fi constituită prin: virament bancar (OP), sau instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau un alt stat sau de o societate de asigurări. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 februarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 22 iunie 2021.

Contractele de lucrări pe Brașov-Sighișoara au fost adjudecate de Asocierea RailWorks, formată din companiile Aktor, Alstom, Arcada Company și Euroconstruct Trading ’98. (A.B.)

Ultimele Articole