spot_img
sâmbătă, martie 25, 2023
spot_img

Procesul de auditare financiară la CFR SA, o cursă cu multe obstacole

Demersul de selectare a unei firme specializate pentru serviciul de auditare financiară la CFR SA se dovedește a fi mult mai complicat decât ar părea la prima vedere. De vină sunt prevederile legale în domeniu, care de multe ori se bat cap în cap, având prevederi contrare pe alocuri, așa cum se întâmplă, din păcate, în multe domenii de activitate din România. Acum, CFR SA a lansat o nouă licitație, de această dată pentru situațiile aferente anilor 2021, 2022 și 2023.

Legislația obligă întreprinderile de stat să facă auditarea situațiilor financire pe baza unui contract pe trei ani de zile. Mai exact, în conformitate cu prevederile legale, CNCF CFR SA trebuie să auditeze situațiile financiare anuale individuale și consolidate, în vederea depunerii acestora la Ministerul Finanțelor Publice. Astfel, situațiile financiare anuale individuale și consolidate sunt supuse, conform art.34, alin (2) din Legea Contabilității nr.82/1991, auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.

Ultimul contract multianual de auditare financiară la CFR SA a expirat

Ultimul contract de acest fel (multianual) a fost încheiat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA pe baza unei licitații lansate pe 22 noiembrie 2016, cu o valoare estimată de 1,01 milioane de lei.  Contractul cu titlul „Auditarea situațiilor financiare pentru anii fiscali 2016, 2017, 2018, 2019” a fost atribuit firmei BDO Audit SRL. Contractul s-a derulat ”ca la carte”, numai că perioada de valabilitate a expirat, iar CFR SA a încercat să încheie, în urma unei licitații organizate în Sistemul electronic de achiziții publice, un nou contract, pentru următorii trei ani de zile. Zis și făcut, numai că de aici încolo lucrurile s-au complicat.Licitații anulate una după alta

Licitația cu titlul ”Serviciul de auditare a situațiilor financiare anuale individuale și consolidate IFRS pentru anii fiscali 2020, 2021, 2022”, lansată pe 4 ianuarie 2021, cu o valoare estimată de 542.118 lei, a fost anulată. Aceasta deoarece până la data limită de depunere a ofertelor, 19 ianuarie 2021, ”au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme”, potrivit mențiunii din SICAP.

”A fost vorba de un auditor din Grecia care nu și-a făcut oferta în conformitate cu legislația noastră. Oferta nu era greșită, dar nu îndeplinea condițiile legale de formă”, au explicat pentru Club Feroviar surse din cadrul gestionarului infrastructurii feroviare din România. Aceleași surse au precizat că, în condițiile date, a fost organizată o nouă licitație, de această dată doar aferentă situațiilor financiare din 2020.

Într-adevăr, la data de 12 februarie 2021, în SEAP a fost publicat anunțul de licitație cu titlul ”Serviciul de auditare a situațiilor financiare anuale individuale și consolidate IFRS aferente anului fiscal 2020”, cu o valoare estimată de 180.706 lei. Numai că și această procedură de achiziție a fost anulată, deoarece până la data limită de 23 februarie 2020 ”au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme”, potrivit mențiunilor din SICAP.

Aceleași surse din cadrul CFR SA au precizat că, ulterior, contractul pentru auditarea situațiilor aferente anului trecut a fost semnat cu firma românească G5 Consulting. Anunțul de atribuire nu apare pe portalul de licitații electronice, însă, probabil urgența conformării prevederilor legale a impus o procedură simplificată.

”Din păcate, multe prevederi legale se bat cap în cap, de la Legea achizițiilor sectoriale, Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la legea auditului financiar. Sperăm ca această nouă procedură de achiziție pe care am lansat-o acum să decurgă fără probleme și să încheiem contractul pentru următorii trei ani de zile”, au mai spus sursele.

Licitație pentru un nou contract multianual de auditare financiară la CFR SA

Într-adevăr, în după amiaza zilei de joi, 21 octombrie 2021, în sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul de licitație, în procedură simplificată, cu titlul ”Auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate IFRS pentru anii fiscali 2021, 2022, 2023”. Valoarea totală estimată a contractului este de 405.000 lei, echivalentul a puțin peste 80.000 de euro.

Rapoartele financiare cuprind situația poziției financiare (bilanțul contabil) la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu următoarele anexe: situația rezultatului global (contul de profit de pierdere), situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele eplicative la situațiile financiare anuale și raport al tuturor tranzacțiilor financiare intre societate și fiecare din sucursalele ei sau afiliați, asistența în pregătirea rapoartelor financiar-contabile individuale și consolidate și a declarațiilor societății pentru fiecare din exercițiile financiare ale anilor fiscali 2021,2022,2023.

Pentru admiterea la licitație, se solicită experiență similară anterioară în auditul activității operatorilor economici mari și foarte mari (societăți comparabile ca activitate, dimensiune și complexitate cu CNCF CFR SA, cu sucursale/filiale răspândite teitorial) dovedite prin lista cu contracte relevante, valori, date și beneficiari.

Cuantumul garanției de participare este de 1.300 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 9 noiembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 9 martie 2022.

Ce prevede legea în legătură cu auditarea întreprinderilor de stat

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede, la articolul 47, că ”situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii”.

La articolul 48 se specifică următoarele: ”Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Ultimele Articole