vineri, decembrie 1, 2023
spot_img

Au fost lansate cele mai mari apeluri CEF Transport

Comisia Europeană a lansat apelurile de propuneri CEF Transport 2023, cu 7 miliarde de euro disponibile pentru proiecte care vizează infrastructuri de transport europene noi și îmbunătățite.

Proiectele propuse trebuie depuse în format electronic până la data de 30 ianuarie 2024, prin intermediul sistemului electronic de depunere a cererilor de finanțare și a ofertelor (Funding & Tenders Portal Electronic Submission System).

Proiectele pot fi depuse de unul sau mai multe state membre, organizații internaționale sau organisme publice sau private stabilite într-un stat membru al UE.

Proiectele care consolidează benzile de solidaritate cu Ucraina, instituite pentru a facilita exporturile și importurile Ucrainei, vor fi, de asemenea, eligibile. Pentru prima dată, entitățile din Ucraina și Republica Moldova pot solicita direct finanțare din partea UE în cadrul acestei cereri de propuneri, de la semnarea acordurilor de asociere CEF cu cele două țări la începutul acestui an.

„Această cerere de propuneri va fi cea mai mare din punct de vedere al bugetului disponibil în cadrul mecanismului Conectarea Europei 2021-2027”, a declarat comisarul pentru transport, Adina Vălean, adăugând că finanțarea va „sprijini un sistem de transport inteligent și durabil, cu un accent deosebit pe proiectele transfrontaliere între statele membre”. Aceste vremuri dificile au întărit, de asemenea, importanța de a avea o rețea de transport puternică de căi ferate, căi navigabile interioare și rute maritime, care va spori competitivitatea industriei noastre, va aduce cetățenii mai aproape unii de alții și va ancora ferm Ucraina și Moldova în UE.”

  

„Pentru prima dată, Ucraina poate solicita finanțare pentru propriile sale proiecte de infrastructură de-a lungul benzilor de solidaritate și în vederea rețelei TEN-T. De fapt, aceasta înseamnă aceeași bază ca statele membre ale UE”, a declarat viceprim-ministrul pentru restaurare al Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, în urma unei întâlniri cu comisarul CE pentru transporturi, Adina Vălean, la 25 septembrie, la Bruxelles. Ucraina are voie să depună proiecte în cadrul unui acord semnat cu Comisia Europeană în iunie 2023.

Apelurile vizează rețelele TEN-T de bază și cuprinzătoare, inclusiv căile ferate, căile navigabile interioare și porturile maritime și interioare, terminalele feroviare și rutiere, platformele logistice multimodale și hub-urile de pasageri, precum și proiecte care implică soluții digitale și inteligente pentru aplicații inteligente și interoperabile pentru transport, mobilitate sigură și securizată, siguranță rutieră, precum și reziliența infrastructurii.

Apelurile sprijină viziunea Comisiei Europene privind un viitor sistem de transport durabil, cu soluții inteligente și reziliente puse în aplicare pentru a interconecta Europa.

UE are nevoie de un sistem de transport multimodal eficient și interconectat, atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri. Acest lucru include o rețea feroviară accesibilă, fiabilă și performantă, o navigație fluvială și o infrastructură îmbunătățită în porturile maritime, o interconectare echilibrată între modurile de transport și o automatizare și o interoperabilitate sporite pentru o mai mare eficiență și siguranță a rețelei de transport.

În cadrul programului CEF, 25,6 miliarde de euro sunt disponibile pentru granturi din bugetul UE pentru perioada 2021 – 2027 pentru cofinanțarea proiectelor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) în statele membre ale UE. Din 2014, programul CEF a sprijinit peste 1300 de proiecte cu o valoare totală de 29,8 miliarde EUR în sectorul transporturilor. Cererea de propuneri sprijină proiecte din cadrul pachetelor generale și de coeziune ale programului CEF Transport.

Proiectele finanțate în cadrul apelurilor CEF Transport 2023 vor contribui la creșterea sustenabilității rețelei transeuropene de transport (TEN-T), punând UE pe calea cea bună pentru a îndeplini obiectivul european Green Deal de reducere a emisiilor din transporturi cu 90% până în 2050.

Ultimele Articole