joi, septembrie 28, 2023
spot_imgspot_img

Astra Vagoane – CRRC câștigă licitația de 100 de tramvaie la București

Asocierea româno-chineză a primit din partea Primăriei București maximul de punctaj la ultima evaluare a ofertelor după decizia favorabilă a Curții de Apel București.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Astra Vagoane – CRRC a primit 100 de puncte, respectiv maximul posibil, potrivit informațiilor deținute de către Club Feroviar. Evaluarea ofertelor, tehnică și financiară, a primit și avizul conform necondiționat din partea Agenției Naționale de Achiziții Publice.

În data de 24 iunie Curtea de Apel București a dat dreptate asocierii menționate aflată în dispută cu firma turcă Durmazlar Makine. Mai precis Curtea a respins acțiunile depuse de Primărie și Durmazlar împotriva deciziei CNSC din decembrie 2019 care dădea dreptate producătorului româno-chinez.

Motivarea deciziei a fost făcută în 15 iulie, însă de abia marți a fost primit acceptul Autorității de Achiziții.

Turcii, desemnați inițial câștigători

La începutul lunii decembrie, decizia de atribuire de la licitația pentru tramvaie organizată de Primăria Capitalei, prin care turcii de la Durmazlar au fost desemnați câștigători, a fost anulată de CNSC.

”În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de Astra Vagoane Călători SA, în contradictoriu cu Municipiul București, și anulează adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 3307/04.11.209 și 3308/04.11.2019 și raportul procedurii de atribuire nr. 3297/04.11.2019”, se arăta în Decizia CNCS obținută de Club Feroviar.

De asemenea, CNSC a obligat Primăria Capitalei la plata sumei de 35.000 de lei către Astra Vagoane Călători SA, reprezentând cheltuielile cu avocații.

Primăria ar fi vrut reevaluarea ambelor oferte, nu doar a Durmazlar

După ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a desființat, practic, desemnarea câștigătorului la licitația pentru cele 100 de tramvaie, Primăria Municipiului București s-a făcut că nu pricepe decizia și a cerut clarificări.

”Prin cererea nr. (…), înregistrată la Consiliul Național pentru Soluționarea Constestațiilor sub nr. (…) Municipiul București a solicitat lămurirea dispozitivului deciziei nr. (…) din 11.12.2019, în sensul clarificării înțelesului, întinderii și aplicării dispozitivului acestei decizii prin care Consiliul a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret AȘ în termen de 20 de zile de la primirea deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Solicită indexarea expresă în dispozitiv a aspectelor de procedură ce trebuie reevaluate cu indicarea și identificarea cerinței din documentație, indicarea punctuală pe aspect de reevaluare, dacă reevaluarea se va face unuia sau ambilor ofertanți, indicarea expresă a menținerii celorlalte dispoziții din raportul procedurii, având în vedere că s-a dispus nulitatea raportului și nu nulitatea parțială. Pentru a înțelege limitele reanalizării ofertei dispuse de Consiliu”, se arăta în încheierea CNSC.

Cu alte cuvinte, Primăria Capitalei ar fi dorit să reevalueze nu doar oferta turcilor de la Durmazlar, ci și pe cea a asocierii Astra Vagoane Călători Arad – CRRC. Asta cu toate că decizia din 11 decembrie a Consiliului stipula clar că trebuie reanalizată doar oferta turcilor. De altfel, acest lucru este amintit și de CNSC acum, în încheierea menționată.

CNSC a respins cererea Primăriei

Răspunsul CNSC a fost tranșant în această chestiune: ”În cererea înaintată, deși se solicită o clarificare a dispozitivului deciziei, este solicitată o extindere a acestuia, deși analiza Consiliului a privit evaluarea ofertei Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret AȘ, singura ofertă criticată prin contestație. Astfel fiind, cererea înaintată va fi respinsă ca nefondată”.

Oficialii Consiliului reiau concluziile cuprinse în Decizia din 11 decembrie, care stabileau, fără urmă de echivoc, că turcii de la Durmazlar nu au depus în oferta inițială graficul de livrare a tramvaielor, acesta fiind dat doar atunci când autoritatea contractantă, adică Primăria capitalei, a cerut clarificări. ”Completarea adusă prin răspunsul la clarificări nu putea fi acceptată, nefiind o clarificare formală sau de confirmare, ci o întregire a ofertei cu informații esențiale care trebuiau să se regăsească în propunerea tehnică depusă inițial în cadrul ofertei. Admiterea și luarea în considerare a unei astfel de completări conduce la încălcarea prevederilor legale amintite și a principiilor transparenței și tratamentului egal, situație care a determinat avantajarea ofertei Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret AȘ”, se mai arată în documentul citat.

Oferta turcilor a avut câteva probleme printre care lățimea tramvaiului, peste cea admisă, de maximum 2,45 metri (modelul Panorama propus are 2.65 metri) și absența activităților de omologare la RINA Services Spa, agenție propusă în cuprinsul ofertei pentru omologarea tramvaiului.

Ultimele Articole