spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Astaldi pierde la Curtea de Apel lotul 1 Caransebeș-Lugoj. CFR îi dă lui Astaldi oferta confidențială a lui Alstom

CFR SA pare a juca din ce în ce mai pe față în favoarea companiei italiene Astaldi – WeBuild la licitația de modernizare a lotului 1 din linia Caransebeș-Timișoara, și anume lotul Caransebeș-Lugoj. Italienii au pierdut miercuri o dispută la Curtea de Apel București.

Deși a solicitat ca oferta sa să fie tratată drept confidențială, CFR SA ar fi atașat la dosar componenta tehnică a acesteia, dând astfel concurenței italiene materie primă în disputa cu Alstom, dar și dezvăluind secrete ce țin de bucătăria fiecărui competitor. În altă ordine de idei, miercuri, italienii de la Astaldi – WeBuild au pierdut acțiunea deschisă la Curtea de Apel împotriva deciziei CNSC care obliga CFR să reevalueze admisibilitatea ofertei Alstom.

Pe scurt, pentru lămurirea situației, trebuie rememorat cazul. Comisia de licitație a CFR SA a exclus în iulie 2022 din procedură oferta firmei Alstom – Arcada – Euroconstruct Trading 98 pe motiv că nu ar deține personalul de specialitate necesar. Alstom s-a adresat CNSC și a obținut la 26 august decizia 1805 care obliga CFR să retransmită comunicarea cu respectarea celor decise de Consiliu.

Mai jos cu caractere italice decizia CNSC

 • Admite contestația formulată de către ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. –ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., (…) în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A., cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
 • Anulează procesul-verbal nr. 19 (nr. 1.D/1/1147/12.04.2022) din 12.04.2022, în partea ce vizează modalitatea de îndeplinire a cerințelor CE14 și CE32 de către ofertantul ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., precum și toate mențiunile referitoare la modalitatea de îndeplinire de către ofertantul ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al asocierii RailWorks formată
  din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT
  TRADING 98 S.R.L. a cerințelor CE14 și CE32 din toate actele subsecvente
  procesului-verbal nr. 19 (nr. 1.D/1/1147/12.04.2022) din 12.04.2022, pentru
  lotul 1.
 • Anulează în tot adresa nr. 17.A/1/91/23.06.2022, privind comunicarea
  rezultatului procedurii, lotul 1.
 • Obligă entitatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE
  „CFR” S.A. la transmiterea către ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider
  al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA
  COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a unei noi comunicări
  privind rezultatul procedurii de atribuire, lotul 1, cu respectarea întocmai a
  celor consemnate mai sus și a legislației aplicabile privind achizițiile sectoriale,
  în termen de 15 zile de la data primirii prezentei decizii.
 • Respinge cererea de intervenție formulată de către WEBUILD S.p.A., în
  calitate de lider al asocierii WEBUILD S.p.A. – SALCEF S.p.A., cu privire la
  contestația formulată de către ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de lider al
  asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. – ARCADA
  COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., ca nefondată.
  Respinge cererea contestatorului ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate
  de lider al asocierii RailWorks formată din ALSTOM TRANSPORT S.A. –
  ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. privind
  obligarea entității contractante COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”
  S.A. la plata cheltuielilor efectuate cu soluționarea contestației, ca nefondată.
  Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.
  Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10
  zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la
  cunoștință de către alte persoane vătămate.

Curtea de Apel: Plângerea WeBuild e nefondată

Nemulțumită de decizie, asocierea WeBuild Astaldi a atacat-o la Curtea de Apel la data de 12 septembrie 2022. Pronunțarea de miercuri respinge însă cererea italienilor. „Tip solutie: Nefondat. Solutia pe scurt: Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei de interes invocata de intimata Alstom Transport SA lider al Asocierii Railworks formata din Alstom Transport SA- Arcada Company SA- Euro Construct Trading 98 SRL. Respinge plangerea ca nefondata. Definitiva. Pronunţată azi 05.10.2022 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin grefa instantei”.

CFR SA dezvăluie componenta tehnică a ofertei Alstom

Un aspect important al disputei este caracterul secret al ofertei depuse de Alstom. De altfel, pe situl public de achiziții, din cele 35 de pagini ale contestației asocierii RailWorks pot fi consultate doar prima și ultima pagină, celelalte lipsind. Apoi, într-o altă contestație, în această procedură Alstom a cerut explicit ca oferta sa să fie tratată drept confidențială.

Aceasta confidențialitate a fost încălcată însă grosolan de CFR SA. Deși avea rol doar de intimat în procedură, CFR SA a atașat la dosarul cauzei oferta tehnică a companiei Alstom, fără a i se cere permisiunea acesteia.

Gestul CFR SA oferă muniție companiei italiene pentru viitoare acțiuni împotriva Alstom. De la un arbitru independent în procedură, CFR SA devine parte activă, participantă la desemnarea câștigătorului, potrivit surselor consultate de Club Feroviar.

Ce se va întâmpla în viitor

În pofida deciziei CAB, jocurile nu sunt terminate. Ulterior emiterii deciziei 1805 favorabilă RailWorks, CFR SA a descalificat din nou oferta acesteia, fapt urmat de o altă contestație depusă la CNSC, caz în care Consiliul nu s-a pronunțat până la acest moment.

Disputele la CNSC și la Curtea de Apel, jocurile CFR SA pot produce pierderi României din fondurile PNRR din care se finanțează proiectul modernizării. Una dintre condițiile accesării banilor este semnarea de contracte pentru cel puțin 50% din valoarea totală a PNRR până la finele anului. Oricât am încerca să aruncăm vina pe lăcomia constructorilor, nu putem ignora felul subiectiv în care CFR SA a organizat licitațiile pe cele patru trosnoane dintre Caransebeș și Lugoj.

La un an de la debutul licitațiilor, nu avem niciun constructor selectat definitiv pentru cei peste 100 de kilometri, dar avem șase contestații la CNSC și patru acțiuni la Curtea de Apel împotriva deciziilor CFR SA.

Ultimele Articole