miercuri, septembrie 27, 2023
spot_imgspot_img

ASFR primește atribuții privind drepturile și obligațiile călătorilor

Ministerul Transporturilor a emis un proiect de act normativ care prevede acordarea de atribuții privind drepturile și obligațiile călătorilor pentru ASFR, aceasta după reorganizarea AFER, decisă lunile trecute.

Ministerul Transporturilor argumentează că în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 527/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 782/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR este desemnată „organism responsabil cu aplicarea şi supravegherea respectării Regulamentului (UE) 782/2021 Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar”.

Proiectul poate fi accesat aici.

Odată cu aplicarea prevederilor OG nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, ASFR are atribuţii în ceea ce privește adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea respectării drepturilor călătorilor, spun autorii proiectului.

Drepturile și obligațiile călătorilor, atribuțiile ASFR

Activitatea de supraveghere privind respectarea drepturilor şi obligațiilor călătorilor din transportul feroviar se efectuează de către personalul Autorităţii de Siguranță Feroviară Română – ASFR prin acţiuni de control la operatorii de transport feroviar de călători şi la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară publică în baza legitimaţiei speciale de acces/audit/control şi inspecţie de stat emisă de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

În exercitarea activităţii de supraveghere privind respectarea drepturilor şi obligațiilor călătorilor din transportul feroviar, personalul împuternicit al Autorităţii de Siguranță Feroviară Română – ASFR are următoarele drepturi:

  1. de acces și de exercitare a activității de supraveghere prin acțiuni de control în unităţile de transport feroviar aparţinând administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară publică şi operatorilor de transport feroviar de călători;

  2. de acces şi de exercitare a activității de supraveghere prin acțiuni de control în mijloacele de transport feroviar aparţinând operatorilor de transport feroviar de călători;

  3. de solicitare și de obținere a datelor, informațiilor și a documentelor specifice cu privire la activitatea legată de aplicarea şi respectarea drepturilor și obligațiilor călătorilor din transportul feroviar de la factorii menționați la alin.(1), precum și de la vânzătorii de legitimații de transport și operatorii de turism care comercializează legitimații de transport.

Personalul împuternicit să desfășoare activitatea prevăzută este numit prin Decizie de către directorul general al Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR şi provine din personalul încadrat în funcţiile prevăzute în lista funcţiilor care desfăşoară activităţi de supraveghere aprobată prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

Ultimele Articole