ERTMS/ETCS – un singur standard pentru siguranta feroviara

29 noiembrie 2017

Dezvoltarea căilor ferate europene a avut loc în etape și condiții tehnice diferite de la stat la stat, ceea ce a condus la unele dificultăți de operare frontaliera cum ar fi: ecartamente diferite, semnalizare diferită sau modalități de operare diferite.

Realizarea integrării statelor în Uniunea Europeană a creat posibilitatea integrării și a rețelelor feroviare într-un sistem de transport feroviar european în cele două forme ale sale: convențional(<200km/h) și de mare viteză (>200km/h).

Proiectul de implementare a sistemului ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management a System/European Train Control System) – sistem tehnic european de management al traficului și control al vitezei trenului – este o soluţie modernă de realizare a interoperabilității în sistemul de transport feroviar european în condiții de siguranță.

Eficienţa acestui sistem se demonstrează pentru trenurile  care circulă cu viteze de peste 120km/oră, iar funcţiile instalaţiei INDUSI „nu mai sunt acoperitoare”, pe secţii de circulaţie unde semnalizarea trebuie să fie unitară.

Ideea proiectului este de a dezvolta un set de reglementări care să acopere nevoile minime ale căilor ferate participante, din care fiecare cale ferată poate să extragă subsetul său de reglementări. Este important să se sublinieze ca acest proiect nu îşi propune să uniformizeze funcţionalitatea centralizărilor în toată Europa, deoarece ar trebui să fie înglobate într-o armonizare totală regulile de operare şi reglementările specifice fiecărei căi ferate; prin urmare proiectul urmăreşte o metodologie strictă de scriere a specificaţiilor, astfel încât acestea să poată fi înţelese în mod univoc.

De menţionat că interfaţarea cu sistemul ERTMS/ETCS poate fi realizată în două variante, respectiv după nivelul sistemului ETCS utilizat:

  1. ERTMS/ETCS – se foloseşte ETCS nivelul 1 – interfaţarea se realizează numai cu TCCS (Centrul pentru controlul traficului şi al comenzilor – dispecer de circulaţie), proiectul fiind denumit GENERIS;
  2. ERTMS/ETCS – se foloseşte ETCS nivelul 2 sau nivelul 3 – interfaţarea se realizează cu TCCS şi cu RBC (Centrul Radio Bloc – o unitate centrală de siguranţă pentru stabilirea şi controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare – de date şi voce – cu trenul), proiectul fiind denumit ESIS.

Acest proiect are menirea de a clarifica interesul comun, privind respectarea standardizării interfeţei între diferite ţări. Scopurile definite sunt de a stabili priorităţi pentru descrierea selecţiei interfeţelor, iar mai târziu pentru a obţine standardizarea acestora. De asemenea, este necesar a găsi o cale de comun acord cu furnizorii din domeniul semnalizărilor, pentru a vedea cum poate fi realizată descrierea «interfeţei standard » pentru diferite categorii de interfeţe şi de a stabili legături cu celelalte proiecte de semnalizări.

Desigur, proiectul îşi demonstrează eficienţa maximă pe secţiile de circulaţie cu linii de mare viteză unde distanţele sunt mari şi staţiile sunt rare, iar unde staţiile sunt dese şi viteza relativ mică, costurile interfaţării acestora într-un sistem de management al traficului ar fi suficient de ridicate astfel încât să descurajeze introducerea sistemului.

Introducerea sistemului ETCS va oferi o serie de avantaje importante precum interoperabilitate, creşterea gradului de siguranţă, creşterea gradului de confort al transportului de călători prin optimizarea frânării, reducerea consumurilor specifice de putere ale tracţiunii si reducerea uzurii frânelor.

Un alt mare avantaj al ETCS este că la reabilitarea tronsoanelor de cale ferată pentru trecerea la viteze sporite (160km/h) se poate păstra actuala amplasare a semnalelor (distanţa dintre semnalele BLA este de minim 1.200 m) concomitent cu introducerea BLA cu patru indicaţii. Introducerea celei de a patra indicaţii pe aceste tronsoane nu poate să fie acoperită de actualele instalaţii INDUSI, dar se rezolvă relativ simplu în ETCS.

În cadrul conceptului de migrare de la sistemul naţional INDUSI la ETCS nivelul 1, se păstrează în cale şi sistemul INDUSI pentru trenurile de marfă şi trenurile de călători care nu sunt echipate cu ETCS. Din considerente de costuri şi având în vedere mărimea staţiilor de cale ferată, în România se echipează cu ETCS, în prima etapă, numai semnalele de pe liniile directe din staţii şi semnalele BLA.

Arhitectura sistemului de semnalizare ERTMS/ETCS pe secţia de circulaţie Bucureşti Nord – Ploieşti Vest, echipată cu toată gama de instalaţii moderne (centralizare electronică, CED+INF – centralizare electrodinamica + informatizarea postului de operare), precum şi interfeţele (identificate şi categorisite).

Lector Univ. Dr. Ing. Ioan BUCIUMAN

Cititi aici articolul integral