spot_img
vineri, decembrie 2, 2022
spot_img

ARF va implementa sistem de ticketing până în 2023

ARF va implementa sistem de ticketing până în 2023. Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) organizează consultare piață pentru achiziția serviciului ”Sistem integrat, baza de date unica si furnizare de informații privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători”.

Doru Cireașă

Consultarea pieței este necesară pentru obținerea valorii estimative a achiziției serviciului, afirmă ARF într-un anunț postat pe site-ul propriu de internet.

Ce cumpără exact ARF

ARF dorește achiziționarea unui sistem informatic integrat, ce reprezintă o soluție software pentru „Sistem integrat, baza de date și furnizare de informații privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători” va fi furnizat sub forma a două pachete software integrate, după cum urmează:

 • Pachet software pentru „Colectare, asamblare și verificare date indicatori serviciu public și Calculul automat al subvențiilor acordate operatorilor de transport feroviar de călători
 • Pachet software pentru „Emitere electronică de bilete la trenurile de călători

Gata cu compensațiile primite pe declarații pe proprie răspundere

Pachetul software pentru ”Colectare, asamblare și verificare date indicatori serviciu public și Calculul automat al subvențiilor acordate operatorilor de transport feroviar de călători”, prin intermediul căruia datele analitice referitoare la indicatorul tren-km și indicatorul călători-km, vânzările tuturor operatorilor să fie colectate, asamblate și verificate, calculul automat al subvențiilor acordate, oferind posibilitatea împărțirii veniturilor între OTF, pentru îndeplinirea funcțiilor de raportare și verificare a indicatorilor stabiliți pentru acordarea subvențiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători, prin:

  • Colectarea datelor primare referitoare la realizarea indicatorilor „călători-kilometru” și „tren-kilometru”, necesare la fundamentarea solicitărilor de acordare a subvențiilor pentru serviciul public (SP) în transportul feroviar de călători, conform criteriilor utilizate în legislația curent aplicabilă pentru cuantificarea prestației de serviciu public în transportul feroviar de călători;
  • Colectarea la nivel analitic a datelor de vânzare (legitimații de călătorie emise eligibile pentru subvenție), indiferent de canalul de distribuție;
  • Calculul automat al subvențiilor acordate;
  • Asamblarea datelor primare în corelație cu particularitățile contractelor încheiate pe perioada bugetară (an calendaristic);
  • Verificarea situațiilor centralizatoare rezultate, în vederea semnării și aprobării;
  • Arhivarea datelor;
  • Raportări statistice și analitice, interogări.

Subvențiile, calculate automat

Pachetul software care reprezintă o platformă unică de vânzare de bilete, pentru toate canalele de distribuție: ghișeu, aparat mobil, chioșc și online (internet), cu denumirea ”Emitere electronică de bilete la trenurile de călători în trafic intern”, ce permite înregistrarea automată a datelor de vânzare în format electronic, către back-end–ul sistemului, pentru constituirea bazei de date comune, în vederea calculului automat al subvențiilor, care va fi pusă la dispoziție de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară operatorilor de transport feroviar de călători și care să îndeplinească următoarele funcții:

 • vânzarea de bilete de la un post electronic asistat de personal de tip casier;
 • vânzarea de bilete de pe un aparat mobil, tabletă sau smartphone sau similar;
 • vânzarea de bilete de la un automat de bilete cu plata prin card bancar sau monetar;
 • vânzarea de bilete online (internet);
 • înregistrarea automată a datelor de vânzare în format electronic, către back-end–ul sistemului, pentru constituirea bazei de date comune, în vederea calculului automat al subvențiilor;
 • facilități de tip „Ghișeu unic”, respectiv:vânzarea de bilete la orice tren, indiferent de operatorul de transport de călători public feroviar care îl operează;rezervarea locurilor la trenurile oricărui operator de transport de călători feroviar;

  decontul veniturilor între operatorii de transport de călători.

 • dezvoltarea de aplicații ulterioare ( ex. aplicații pentru telefonia mobilă, etc.).

Softul trebuie să respecte GDPR

Cele două pachete software se asigură prin SaaS (Software as a Service), iar furnizorul va respecta legislația GDPR(Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) în vigoare.

Software-ul trebuie să reprezinte un sistem informatic integrat care să permită actualizarea și dezvoltarea prin module care să facă posibilă rularea optimizată pe tablete, telefoane inteligente.

ARF va implementa sistem de ticketing până în 2023

ARF solicită prezentarea unei valori estimative pentru sistemul integrat compus din cele două pachete software: ”Colectare, asamblare și verificare date indicatori serviciu public și Calculul automat al subvențiilor acordate operatorilor de transport feroviar de călători” si ”Emitere electronică de bilete la trenurile de călători în trafic intern”.

Proiectul, finanțat din fonduri UE

Implementarea proiectului se prevede a fi realizată în perioada Octombrie 2020 – Septembrie 2022. Sursa de finanțare a proiectului:  Bugetul de Stat și POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare).

A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul POIM, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Finanțarea proiectului va fi asigurată din POIM, iar cofinanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat.

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică va fi supusă următoarei condiții/clauze suspensive, respectiv: încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de:

 • obținerea aprobării necesare asigurării cofinanțării de la Bugetul de Stat;
 • semnarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Data limită  de transmitere a propunerilor este 13.04.2020, iar termenul până la care se desfășoară procesul de consultare este 16.04.2020.

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresa de e-mail office@arf.gov.ro  oferta financiară estimativă exprimată în lei, fără TVA.

Ulterior finalizării procesului de consultare și încheierea raportului aferent acestei acțiuni, autoritatea contractantă va demara procedura de achiziție in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ultimele Articole