spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

ARF: Toate ofertele pentru rame electrice sunt tehnic corespunzătoare

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a declarat admisibile în faza de evaluare tehnică cele trei oferte primite pentru achiziția de rame electrice regionale, sub rezerva excluderii ofertei unuia dintre cei trei participanți, în situația identificării unei situații potențial generatoare de conflict de interese în care s-ar găsi acesta.

Comisia de evaluare a ARF numită în licitația de achiziție a materialului rulant nou destinat transportului regional și suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R) a verificat în perioada 30 iulie – 17 septembrie 2019 propunerile tehnice și solicitările de clarificări prezentate de ofertanții declaranți admiși la faza de verificare inițială, potrivit informațiilor deținute de Club Feroviar.

Reamintim că ofertele au fost depuse de Alstom Ferroviaria S.p.A – Alstom Transport SA, CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători și Siemens Mobility (entitățile din România, Germania, Austria și Marea Britanie).

Cum s-au diferențiat ofertele celor trei producători

Oferta tehnică prezentată de Alstom a prevăzut rama electrică Coradia Stream, model aflat în exploatare în Italia. Chinezii de la CRRC, asociați cu Astra Vagoane, au propus o ramă electrică de concepție proprie EMU intercity model care nu se mai află în exploatare în Europa. Și în fine, Siemens a propus modelul Desiro ML OBB cityjet care se află în exploatare în Austria și Germania.

Toate cele trei propuneri au fost declarate conforme tehnic de către experții propuși de Banca Europeană de Investiții – echipa de suport a proiectelor PASSA.

Dar cum stau cele trei oferte la criteriul cost – calitate luat în calcul la acordarea contractului?

Din punct de vedere al costurilor sunt luate în calcul costurile de producție, respectiv prețul de achiziție a ramelor electrice, costurile de întreținere pentru 40 de rame în 30 de ani, multiplicat cu distanța medie estimată în caietul de sarcini și consumul de energie.

Consumul declarat de cei trei a variat între 3,79 kwh/km și 5,74 kwh/km. La capitolul rame puse în funcțiune pe rețeaua europeană punctaj superior obțin producătorii europeni.

Un alt factor luat în calcul a fost capacitatea de transport. Practic, fiecare 10 locuri în plus peste cele 200 de locuri cerute minim prin documentația de licitație au adus în plus câte 2%. Condiția a fost să se respecte raportul locuri pe scaune – în picioare cerut. Maximul atins a fost 50 de locuri în plus care a adus 10% la punctaj. Din acest punct de vedere, cele trei oferte au prevăzut până la 32 de locuri în plus.

Un alt factor luat în calcul a fost programul de livrare, respectiv cel de livrare a primei unități și livrarea întregii cantități. Ofertele depuse au prevăzut termene de livrare a primei unități între 18 și 24 de luni , respectiv minimul și maximul admis, și 31 – 40 de luni pentru întreaga cantitate (minimul admis fiind totuși 32 de luni).

ARF atenționează însă unul dintre participanți că se află într-o situație posibil generatoare de conflict de interese și îl avertizează că acceptarea finală a ofertei acestuia va fi condiționată de soluționarea situației în care se află ofertantul.

Licitaţia pentru achiziţia de material rulant nou vizează iniţial 40 de trenuri electrice regionale RE-R, cu posibilitatea suplimentării cu încă 40 de rame electrice. Noile rame vor circula cu viteză maximă de 160 km/oră. Operatorul economic care ofertează trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, a furnizat minimum 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minimum 114,28 milioane lei, fără TVA, echivalentul a 24 milioane de euro fără TVA.

Finanțarea proiectului este asigurată din Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM și bugetul de stat. ARF are calitatea de beneficiar direct în cadrul POIM, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar.
Valoarea estimativă a procedurii este cuprinsă între 1,7 și 4,55 miliarde lei, valoarea superioară fiind valabilă în cazul în care ARF mai cumpără 40 de rame.

Departajarea ofertelor se va face după criteriile preț (pondere de 80%), plus valoare (10% – cât mai multe locuri, cu obligativitatea păstrării raportului locuri în picioare/pe scaune), validare tehnică (3% – cel puțin o ramă pusă în funcțiune în |UE), termen de livrare a primii unități (3%), termen livrare întreaga cantitate contractată (4%).

Pe lângă rame ofertanții trebuie să asigure servicii de mentenanță și instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software.

Ultimele Articole