spot_img
vineri, decembrie 2, 2022
spot_img

ARF scoate la licitație achiziția a până la 40 de rame electrice de lung parcurs

Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) informează că azi, 03 aprilie 2020, în urma validării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a documentației de atribuire, a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul de participare nr. CN1020204 pentru achiziţia de rame electrice inter-regionale (RE-IR).

Doru Cireașă

situația CFR Marfă mutarea Ministerului Transporturilor la Iași director general al CFR Călători Consiliu de Administrație al CFR rectificare bugetară consilier la Ministerul Transporturilor secretar general la Ministerul Transporturilor Ludovic Orban revine la Ministerul Transporturilor secretar de stat pe domeniul feroviar Mircea Florin Biban
ARF liciteaza rame inter regionale

Anunţul de participare a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) sub numărul 2020/S067-158954, fiind disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily), la adresa: http://www.ted.europa.eu/.

ARF cumpără până la 40 de rame inter – regionale

 

Este vorba de 20 de rame electrice de lung parcurs (RE – IR) împreună cu servicii de mentenanță întinse pe 15 ani. Autoritatea va avea posibilitatea de a cumpăra suplimentar încă 20 de rame de același fel și de a majora perioada de mentențaț cu încă 15 ani. „În conformitate cu prevederile din CS, încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare și de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către AC”, spune ARF

Valoarea totală estimată a achiiției este cuprinsă între 1,31 miliarde lei și 3,71 miliarde lei, fără TVA.

Atribuirea contractului se va face pe baza unui punctaj constituit în proporție de 65% preț, 15% program de livrare, 10% validare tehnică (ramă pusă deja în funcțiune in UE), 10% în funcție de numărul mare de locuri pe scaune oferit.

Contractul va avea o durată de 210 luni, adică nu mai puțin de 17,5 ani.

Ce cere ARF

 • Proiectarea și fabricația RE-IR va fi realizată în concordanță cu reglementările europene aplicabile, obiectivele, legile și recomandările în vigoare, cât și cu necesitatea optimizării costurilor de exploatare, mentenanță, revizie și reparație. Conform directivelor europene Furnizorul este obligat să prezinte „Life cycle cost”- LCC respectiv costurile de achiziție, costurile de mentenanță și alte costuri în concordanță cu consumul energetic, costurile de manoperă și materiale etc.
 • RE-IR vor fi realizate în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei de design, construcție și fabricație și trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele specificate în specificațiile tehnice de interoperabilitate STI LOC & PAS, STI NOI, STI CCS, STI OPE și STI PRM.
 • RE-IR va fi compusă din vehicule (vehicule fără tracțiune și vehicule cu tracțiune electrică) cu cabina de conducere amplasată la ambele capete ale unității, cu intrarea în cabina conductorului de pe culoarul interior al salonului de calatori și opțional, în funcție de decizia/oferta Furnizorului, cu uși laterale exterioare, conform prevederilor STI LOC&PAS.
 • Vehiculele (vagoanele) din compunerea unității (RE-IR) vor fi cu un singur nivel (vagon normal).
 • RE-IR va fi capabilă să circule cu viteza maximă de 160 km/h, în condiții de încărcare maximă și cu asigurarea rezervei de 10% pentru produsul ofertat, conform fișei UIC specifice. 6. Numărul de osii motoare va fi stabilit astfel încât să se îndeplinească cerințele de performanță de tracțiune/frânare.
 • Design atractiv, aerodinamic, cu sarcina maximă pe osie de 20 tone (la o încărcare maximă de 6 călători/m2 și bagaje).
 • Structura caroseriei de tip auto-portant din aluminiu și/sau inox și/sau otel.
 • Conceptul de construcție al RE-IR trebuie să faciliteze accesibilitatea/intervenţia la subansamble, fără a fi necesară demontarea elementelor importante din interiorul vehiculului.
 • Construcția va fi modulară, după cum urmează: • structura vehiculului și interioarele; • echipamente conexe cabinei de conducere; • boghiul motor și cel purtător; • echipament de tracțiune; • echipament de frânare; • servicii auxiliare.
 • Vagoanele din compunerea RE-IR pot avea podea continuă sau podea joasă pentru o suprafață de minimum 40% din suprafața vagonului. Obligatoriu zona de acces în RE-IR, pentru persoanele cu mobilitate redusă (PRM)va avea podea joasă. Diferența de nivel între zona de acces în vagon și peron va fi în concordanță cu cerințele STI, pentru o înălțime standard de 550 mm a peronului.
 • RE-IR va permite accesului călătorilor în/și din vehicule de la peroane cu înălțimea cuprinsă între 150-600 mm față de NSS (nivelul superior al șinei). Persoanele cu mobilitate redusa, imobilizate în scaune cu rotile și însoțitorii acestora trebuie să aibă acces de la peroane cu înălțimi cuprinse între 350-600 mm față de NSS.
 • Design-ul interior poate să fie compartimentat/necompartimentat/ sau combinație între cele două soluții, care să asigure o bună vizibilitate a salonului pentru călători, sa faciliteze accesul calatorilor cu mobilitate redusă și să permită o orientare în siguranță a călătorilor.
 • Aranjarea scaunelor fixe se va face conform fisei UIC 567 și STI PRM. Numărul minim de scaune fixe, sub care oferta va fi declarată neconformă, este de 300. Se pot amplasa și scaune rabatabile, suplimentar față de numărul de scaune fixe,dar nu mai mult de 5% din numărul total de scaune fixe.
 • Tip așezare scaune calatori: 1 + 2 (clasa 1) și 2 + 2 (clasa a 2-a), toate fiind în vehicule pentru nefumători.
 • Funcționare normală în intervalul de temperatura exterioară – 30 ° C. … + 40 ° C conform STI LOC&PAS și după cum se indică în fisa UIC 553. Umiditatea ambientală max. 90%.
 • Se vor permite accelerații laterale necompensate de maximum 1 m/s2.
 • Nivelul de zgomot va fi în conformitate cu standardul SR EN ISO 3381, regulamentul UE Nr. 1304/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot” , de modificare a Deciziei 2008/232/CE și de abrogare a Deciziei 2011/229/UE;
 • Se solicită control multiplu al ramei electrice pentru un număr de minim 2 rame electrice (exploatare multiplă), sistem integrat de informații (diagnoză) prin interfață TRAIN BUS.
 • Funcționarea în perioada de iarnă: plug de zăpadă/deflector de obstacole pentru un strat de zăpadă care acoperă neîntrerupt linia cu minim 200 mm deasupra nivelului superior al șinei. Deflectorul de obstacole are rol și de apărător de animale, reglabil pe înălțime.

Ultimele Articole