spot_img
marți, octombrie 4, 2022
spot_img

ARF publica licitatia pentru analiza eficientizarii a 113 linii din reteaua feroviara

Contractul va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) si are o valoare estimata la 4,4 milioane lei (950 mii euro).

Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a publicat, la 10 noiembrie, in sistemul eletronic de achizitii publice, licitatia pentru alegerea consultantului care va realiza ”Studiul de sustenabilitate si eficientizare a retelei teroviare din Romania”.

Criteriile de atribuire a contractului vor lua in calcul cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste pretul ofertei depuse (70%) precum si experienta expertilor (30%) ce vor analiza starea celor 113 linii neinteroperabile, parte a studiului lansat de catre Autoritatea de Reforma Feroviara.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 decembrie 2017.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 decembrie 2017.

ARF estimeaza ca data demararii acestui proiect va fi luna iunie 2018.

Realizarea acestui studiu, de eficientizare a retelei feroviare, reprezinta unul dintre obiectivele Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Guvernul Romaniei a aprobat prin HG nr. 666/2016 Master Planul General de Transport (MPGT) introducand o viziune multianuala privind intretinerea si dezvoltarea durabila a retelei de transport din Romania. In ceea ce priveste reteaua feroviara, MPGT are ca obiectiv principal modernizarea coridoarelor si liniilor principale TEN-T, reducand in acelasi timp reteaua administrata de stat la o dimensiune sustenabila din punct de vedere economic si social.

„ARF trebuie sa identifice solutii pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a retelei feroviare in ansamblu, cat si a fiecarei linii in parte. Lista liniilor de cale ferata care fac obiectul prezentului studiu se regaseste in Anexa Caietului de Sarcini, unde sunt enumerate un numar de 113 linii CF din care:

– 97 linii CF se regasesc  in componenta sectiilor de circulatie neinteroperabile evidentiate pentru aprobarea conditiilor de închiriere de catre CFR SA a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora;

– 6 linii CF fac parte din sectiile de circulatie interoperabile precizate pentru aprobarea conditiilor de închiriere de catre CFR SA a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora, totodata fiind si în studiul care a stat la baza aprobarii Master Planului General de Transport;

Rezultatul final al achizitiei serviciului documentatiei intocmite de prestator va oferi o analiza complexa a retelei, inclusiv analize cost-beneficiu a retelei feroviare din Romania, si va propune solutii care sa fie puse în aplicare de catre ARF si CFR SA precum si de catre administratiile centrale si locale, în vederea crearii unei retele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-economic si financiar” se arata in documentatia de licitatie.

De asemenea, strategia de eficientizare a retelei feroviare va contribui la o mai buna canalizare a fondurilor de intretinere si de investitii, sustine Autoritatea de Reforma Feroviara.

Ultimele Articole