spot_img
miercuri, februarie 8, 2023
spot_img

ARF prelungește cu un trimestru contractul pe baza căruia se vor licita trenurile compensate

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și asocierea A.V. Transport Planning – INRO Consultants Inc. au semnat zilele trecute un act adițional de prelungire a contractului privind definirea obligației de serviciu public. Acesta stă la baza realizării listei de trenuri care vor fi scoase la licitație și compensate după data de 1 ianuarie 2023.

Mai multe precizări au fost făcute marți de către ARF.

În data de 24 martie 2022, conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat actul adițional nr.2 la Contractul nr.91/15.03.2021 pentru proiectul ce are ca obiect „Implementarea Modelului Național de Transport, prin actualizarea și detalierea acestuia pentru anul 2019, pentru transportul de călători pe calea ferată și definirea obligației de serviciu public de transport feroviar de călători”, finanțat prin POIM 2014 – 2020. Actul adițional nr. 2 prevede extinderea duratei contractului cu trei luni, până la sfârșitul lunii iunie 2022, respectiv până la data de 30.06.2022.

De ce a fost extinsă durata contractului

Extinderea perioadei contractuale a fost necesară pentru efectuarea modificărilor la MNT și predarea livrabilelor întocmite cu acuratețe maximă. Necesitatea prelungirii contactului este legată de următoarele aspecte:

  • în urma analizelor obligaţiei de serviciu public (OSP) transmise prin Raportul Intermediar nr.3, pe cele trei scenarii propuse pentru perioada 2022-2026 s-a ajuns la concluzia că pentru anul de bază 2019 în Modelul Naţional de Transport ar fi mult mai potrivit să fie considerat Mersul de Tren realizat şi nu cel programat;
  • actualizarea modificărilor apărute la obligaţia de serviciu public în perioada  2019-2022, în special la rutele de pe secţii neinteroperabile şi începerea operării pe ruta Bucureşti Nord – Aeroport H. Coandă, dar şi transferul unor servicii de transport feroviar de călători de la categoria InterRegio la categoria RegioExpres;
  • includerea progresivă a serviciilor aferente materialului rulant nou ce va fi achiziţionat, conform unui plan de livrare, începând cu anul 2024;
  • analiza gradului de realizare a obiectivelor PNNR, respectiv de creştere a numărului de călători pe calea ferată cu 25% în anul 2026 faţă de anul 2021;
  • Raportul Intermediar nr. 3, a cărui aprobare depinde de finalizarea OSP pentru perioada 2022 – 2026, s-a transmis deja în șase revizii în perioada februarie – martie 2022, iar ARF a formulat o serie de observaţii la acesta privind rezultatele obținute în ceea ce priveşte: distanţa unor rute care nu corespundeau cu cea din Livret, identificarea unei serii de rute cu un total de 0 (zero) indicatori călători expediaţi şi călători-km, lipsa unor rute la categoria Regio pentru materialul rulant nou achiziţionat etc.

În perioada imediat următoare, preocuparea principală a echipei de proiect va fi concentrată pe finalizarea analizei noilor rezultate generate din Modelul Național de Transport pentru viitoarele obligații de servicii publice în transportul feroviar de călători.Acţiunile descrise anterior au fost întreprinse de către echipa de proiect, atât din partea prestatorului – asocierea A.V.Transport Planning – INRO Consultants Inc., cât şi din partea ARF şi au necesitat un efort comun suplimentar şi o durată de implementare mai mare decât cea prevăzută iniţial. Toate demersurile efectuate sunt în beneficiul proiectului, astfel încât atât Modelul Naţional de Transport, aşa cum acesta este actualizat şi calibrat la anul de bază 2019, cât şi Obligaţia de Serviciu Public generată să poată răspunde tuturor exigenţelor.

Ultimele Articole