joi, iunie 1, 2023
spot_img

ARF a reluat licitația de trenuri cu hidrogen

Autoritatea pentru Reformă Feroviară – ARF a reluat duminică licitația de trenuri cu hidrogen, fără a fi clar la acest moment ce s-a schimbat astfel încât această procedură să aibă mai mult succes.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că duminică, 26 martie 2023, a fost publicat în platforma SEAP anunțul nr. CN1053527 privind achiziția a 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, destinate transportului feroviar de călători, precum şi achiziţionarea serviciilor de mentenanţă şi alimentare cu hidrogen pentru o perioadă de 15 ani.

Reamintim faptul că în data de 7 februarie 2023, procedura de licitație anteriorară a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor, niciunul dintre ofertanții înscriși nu a depus oferta tehnică și financiară.

Citește aici mai mult despre anularea licitației precedente

Cele 12 automotoare vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice, pe liniile neelectrificate București – Pitești, cu extindere până la Piatra Olt  – Craiova, București – Aeroportul Henri Coandă, București – Târgoviște, București – Pitești – Curtea de Argeș, contracte atribuite unor operatori de transport feroviar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007/CE cu modificările ulterioare și potrivit legislației din România.

Fiind bazată pe o tehnologie nouă, procedura de achiziție de material rulant se dorește a fi un proiect-pilot. În funcție de evoluția și implementarea acestui proiect, în viitor se va extinde parcul de material rulant, precum și serviciile de alimentare pe alte rute. De asemenea, subliniem faptul că ARF este o autoritate publică și nu operator economic, drept pentru care nu poate opera stații de producere și alimentare cu hidrogen, iar aceste servicii trebuie incluse în procedura de licitație drept element furnizat de operatorii economici interesati de participarea la procedura de atribuire.

Durata serviciilor – atât mentenanță și reparații, cât și alimentarea cu hidrogen  prevăzută în contract este de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei cu încă 15 ani, prin act adițional.

Valoarea achiziției este cuprinsă între 2.446.534.076,64 lei fără TVA și 4.168.505.273,28 lei fără TVA, în funcție de durata serviciilor conexe contractului – 15, respectiv 30 de ani, iar durata contractului va fi de 213 luni.

Citește cum a scos la licitație ARF trenurile cu hidrogen fără să aibă legislație de producere a hidrogenului necesar.

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport sustenabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-costFactorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

– 70% – Componenta financiară – Costul total pe ciclu de viață format din:

  • – prețul de achiziție a 12 automotoare RE-H;
  • – costul de întreținere pentru cele 12 automotoare RE-H pe o perioada de 30 ani (mentenanță);
  • – costul de alimentare cu hidrogen pe o perioadă de 30 de ani.

– 30% – Componenta calitate, din care:

  • – 10% – disponibilitatea automotoarelor în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, în perioada de garanție și în perioada de mentenanță;
  • – 12% – programul de livrare (din care 4% pentru livrarea întregii cantități cu o cadență de livrare lunară de 4 RE-H și 8% pentru livrarea primei unități în vederea punerii în funcțiune pe rețeaua CFR în termen de 24 de luni de la data semnării contractulu);
  • – 8% – plusvaloarea – se vor puncta ofertele ce cuprind un număr suplimentar de locuri peste cerința minimă de 120 de locuri.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul de depunere a ofertelor este 8 mai 2023, ora 15.00, iar anunțul poate fi consultat pe pagina https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100164202

Ultimele Articole