spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

ARF a intrat în legalitate. A semnat adiționalele pe 2020 la contractele publice

Contractele de servicii publice pentru 2020 au fost semnate. Autoritatea pentru Reformă Feroviară informează că au fost semnate actele adiționale la contractele de servicii publice în transportul feroviar public de călători pe anul 2020.

Doru Cireașă

ARF semnat contractele publice pentru 2020 rama Softrans RES 001 renovată

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că au fost semnate actele adiționale la contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar: SNTFC ”CFR- Călători” SA, SC “Interregional Călători” SRL, SC „Softrans” SRL, SC „Transferoviar Călători” SA, „Astra Trans Carpatic” S.R.L. și S.C. “Regio Călători” S.R.L., aprobate prin Hotărârea nr. 146/2020 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 – 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători.

A semnat contractele publice pentru 2020

ARF spune că în luna aprilie 2020 s-a efectuat rectificarea bugetară, fapt ce a permis corelarea unor elemente prevăzute în contratele de servicii publice cu prevederi incluse în Ordonanța de Guvern nr. 50/2020, în vederea atenuării efectului nefast produs la nivelul transportului feroviar de călători de virusul COVID-19.

Elementele principale ale contractelor, publicate în Monitorul Oficial

Joi a fost publicat în Monitorul Oficial nr 390 (14 mai) și decizia ARF nr 814 din 7 mai pentru aprobarea Elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători.

Decizia stabilește că:

A.R.F. va analiza informațiile privind:

 • execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exercițiul financiar încheiat;
 • prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs și execuția preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;
 • bugetul de venituri și cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;
 • alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli, transmise de aceștia până la data de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de A.R.F.;
 • nivelul realizat/estimat al costului mediu pe un tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;
 • numărul de călători-km realizați/estimați la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;g) nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe un tren-km aferent fiecărei categorii de trenuri din pachetul de servicii, exclusiv valoarea compensației pentru pachetul social primit pentru perioadele analizate;
 • numărul de călători-km estimați pe fiecare categorie de tren.

Ce stabilește decizia

 • Compensația propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km și călători-km, pe ranguri de tren,
 • Repartizarea compensației se va face proporțional cu volumele de tren-km și călători-km, pe ranguri de tren, prevăzute a fi realizate în cadrul obligației de serviciu publice contractate,
 • Pentru anul 2020, ponderile celor doi indicatori luați în calcul sunt de 35% pentru indicatorul călători-km și 65% pentru indicatorul tren-km.(3) Pentru anul 2020 ponderile aferente indicatorului călători-km luate în calcul sunt în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de 80% pentru trenurile Regio.
 • În anul 2020 se stabilesc veniturile minime obligatorii de realizat ca reprezentând cota de 13% din veniturile aferente activității de transport de călători realizate pe rang de tren Regio și 40% din veniturile aferente activității de transport de călători realizate pe rang de tren Interregio.(5) În anul 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii stabilite la alin. (4) și care vor fi prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensației primite cu suma nerealizată din valoarea veniturilor minime obligatorii de realizat, separate pe rang de tren.
 • Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. va urmări, va certifica și va transmite spre avizare lunar A.R.F. situația volumului de tren-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport.(2) A.R.F. va verifica trimestrial situația volumului de călători-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport, pe baza documentelor centralizatoare, emise de sistemele de ticketing pe care le deține fiecare operator, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Ultimele Articole