Arad a lansat licitatia pentru achizitia de tramvaie noi

20 decembrie 2018

Primaria Municipiului Arad va achizitiona, intr-o prima etapa, 10 tramvaie noi a caror valoare estimata este de 73, 03 milioane lei fara TVA, cu posibilitatea, ca în perioada de derulare a contractului din comanda de baza (4 ani), Primaria Arad sa poata achizitiona, suplimentar, înca o cantitate de maxim 18 tramvaie noi. Cele suplimentare vor avea aceleasi caracteristici cu cele ofertate sau superioare, insa vor fi la acelaşi pret unitar cu cele ofertate.

Achizitionarea celor 18 tramvaie suplimentare se va realiza în durata contractului (4 ani), prin încheierea unui act aditional, autoritatea contractanta stabilind în acest sens în propunerea de contract o clauza de revizuire.

In total, pentru cele 28 de tramvaie noi Primaria Arad estimeaza ca va plati suma de 202,19 milioane lei, faraTVA.

Finantarea va fi asigurata din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.1-Mobilitate Urbana Durabila, precum si din fonduri de la bugetul local.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7 februarie 2019, acestea urmand sa fie evaluate pana la 7 august 2019.

Contractul nu va fi impartit pe loturi.

Criteriul de atribuire urmareste cel mai bun raport calitate – pret, astfel componenta financiara va avea o ponderede 80%, in timp ce oferta tehnica va avea o pondere de 20%.

Contractul se va desfasura pe durata a 48 de luni, de la data atribuirii.