spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Aproape 500 de milioane de euro pentru ameliorarea infrastructurii de acces în centrele multimodale și porturi

Comisia Europeană a prelungit până la finele lui 2023 schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și locală multimodală, printre care și acces feroviar în porturi și centre multimodale.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

APDM Galaţi Platforma Multimodală Galaţi
FOTO CN APDM Galați

Informațiile suplimentare apar intr-un proiect de Ordin de ministru publicat de către Ministerul Transporturilor disponibil aici.

Schema de ajutor nu intră sub incidența prevederilor CE privind ajutorul de stat și a fost prelungită la 31 decembrie 2023, de la termenul actual, finele acestui an.

Este vorba de „o schemă transparentă de ajutor de stat pentru investiții în infrastructura porturilor maritime și interioare și în infrastructura locală intermodală/multimodală, în scopul îmbunătățirii calității infrastructurii, creșterii gradului de siguranță a transportului fluvial și maritim și al derulării neîntrerupte a acestuia, pe parcursul întregului an, precum și în scopul realizării de investiții în infrastructura locală specifică terminalelor intermodale, care să aibă drept rezultat creșterea atractivității transportului intermodal, integrarea porturilor în lanțuri eficiente de transport și de logistică, creșterea volumului de mărfuri manipulate în unități intermodale și porturi, pentru a contribui la creșterea economică și la o utilizare și funcționare mai eficiente ale rețelei transeuropene de transport”, arată proiectul.

Potențialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investițiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală sunt: autoritățile locale care administrează terminalele intermodale/ multimodale, companiile naționale de infrastructură portuară, operatorii portuari privați, Ministerul Transporturilor.

sumele disponibile pentru porturi și, respectiv, centre multimodale

Bugetul total, 729 milioane euro

Investițiile în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală se încadrează în Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Bugetul total estimat al schemei alocat pentru investițiile în infrastructura portuară este de 729.950.000 euro (echivalent în lei) si reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune (328.015.000 euro) și prin Fondul European de Dezvoltare Regională (292.442.500 euro) şi fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat/ bugetul local (109.492.500 euro). Sumele alocate sunt câte 174 milioane euro în 2021-2022 și 116 milioane în 2023.

Schema a demarat în 2017, ceea ce explică diferența între valoarea totală a acesteia și sumele ce mai sunt de cheltuit până în 2023.

Bugetul total estimat alocat pentru investițiile în infrastructura locală intermodală/multimodală al schemei este de 40.000.000 euro (echivalent în lei) și reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (34.000.000 euro) şi fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat/ bugetul local (6.000.000 euro). Aici alocările sunt 18 milioane euro în 2021 și 12 milioane euro în 2022.

Care sunt sumele alocate pe proiecte

În cadrul schemei, valoarea maximă a costurilor eligibile aferente unui proiect de investiții în porturi nu poate depăși:

  • Pentru ajutoarele destinate unor porturi maritime: costuri eligibile de 130 de milioane EUR pe proiect sau 150 de milioane EUR pe proiect într-un port maritim inclus în planul de activitate al unui coridor al rețelei centrale (TEN-T CORE)
  • Pentru ajutoarele destinate unor porturi interioare (fluviale): costuri eligibile de 40 de milioane EUR pe proiect sau 50 milioane EUR pe proiect într-un port interior inclus în planul de activitate al unui coridor al rețelei centrale.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul acestei scheme pentru un proiect constând în construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii din porturile maritime nu poate depăși:

  • 100% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului nu depășesc 20 de milioane EUR;
  • 90% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului depășesc 20 de milioane EUR, dar nu depășesc 50 de milioane EUR;
  • 70% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului depășesc 50 de milioane EUR, dar nu depășesc 130 de milioane EUR;
  • 70% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului depășesc 50 de milioane EUR, dar nu depășesc 150 de milioane EUR pentru porturile maritime incluse în planul de activitate al unui coridor al rețelei centrale.

Intensitatea maximă a ajutoarelor pentru un proiect constând în construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii în porturi interioare, a celei de acces din zona portuară (maritim/intern), sau pentru dragajul din zona portuară (maritim/intern) nu poate fi mai mare de 100% din costurile eligibile și nu pot fi depășite limitele precizate la alin. (1) .

Ultimele Articole