spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

Aproape 1,5 milioane de euro pentru reparații la acoperișuri și toalete în gări la Regionala Cluj

O sumă de aproape 1,5 milioane de euro este alocată pentru reparații la acoperișuri și toalete în gări la Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți dimineață anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Lucrări de întreținere și intervenții accidentale la clădiri și instalații aferente de pe raza Sucursalei Regionale C.F. Cluj”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord cadru este cuprinsă între 1.800.000 și 7.200.000 de lei.

Prin încheierea acestui contract, se dorește executarea unor lucrări de întreținere și intervenții accidentale la clădirile, construcțiile speciale și instalațiile aferente destinate călătorilor sau în care își desfășoară activitatea personalul CNCF CFR SA – Sucursala Regională C.F. Cluj. Pe raza de activitate a regionalei se află amplasate diverse clădiri şi construcţii, instalaţiile aferente acestora, specifice activităţii feroviare cum ar fi: clădiri de călători, clădiri CED, clădiri secţii L, CT, clădiri sedii de districte, clădiri care adăpostesc instalaţii şi echipamente speciale (posturi de transformare, grupuri electrogene, instalaţii SCB, altele asemenea), grupuri sanitare publice, cabine de acari, magazii, tunele pietonale, copertine, peroane, scări de acces, platforme pentru colectarea deşeurilor, împrejmuiri etc.

Condiții de participare la licitația pentru reparații la acoperișuri și toalete în gări

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii în cursul unei perioade ce acoperă ultimii cinci ani.

Lista va conţine valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt entităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că a executat lucrări similare cu obiectul procedurii: reparații generale și renovări la clădiri și instalații aferente (reparații acoperiș, finisaje interioare și exterioare, pardoseli, tâmplării, zidării, terasamente, pavaje și turnări de beton, izolații acoperișuri, împrejmuiri, instalații sanitare, instalații termice, instalații electrice) a căror valoare individuală/cumulată a fost de minimum 1.800.000 de lei fară TVA.

Garanția de participare este în valoare de 18.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 decembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 22 martie 2023.

Ultimele Articole